Господарський комплекс Щвейцарії

курсовая работа

Вступ

Актуальність теми. Розміщення продуктивних сил Швейцарії і регіональна економіка цього регіону як важлива комплексна галузь економічної науки вивчає специфічні, просторові закономірності організації територіальних господарських систем (коротко - територіальну організацію господарства) регіонів різних масштабних рангів з метою їх раціоналізації, підвищення ефективності господарювання та досягнення соціально-економічного прогресу.

Важливим під час написання курсової роботи є визначення обєкту та предмету дослідження.

Обєктом є регіональний розвиток господарського комплексу Швейцарії.

Предметом курсової роботи є особливості розміщення та розвитку господарського комплексу Швейцарії.

Метою курсової роботи є виявлення та комплексне вивчення основних напрямків розвитку та становлення господарства в Швейцарії. Зовнішні звязки Швейцарії з іншими державами і вплив цих звязків на розвиток господарства в самій державі, аналіз статистичних даних та дослідження динаміки росту (спаду) продуктивних сил країни.

Основними завданнями в роботі є:

v Проаналізувати роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Швейцарії.

v Дослідити передумови розвитку та розміщення господарського комплексу Швейцарії: історичні, природні, демографічні, екологічні.

v Розкрити особливості сучасної галузевої структури та рівня розвитку господарського комплексу Швейцарії.

v Розкрити взаємозвязок територіальної структури господарства Австралії.

v Визначити фактори участі Швейцарії у міжнародному територіальному поділі праці та економічних звязках.

v Вивчити проблеми та перспективи розвитку та розміщення господарського комплексу Швейцарії.

В основу дослідження вищезазначених проблем покладено загальнонаукові та спеціальні наукові методи дослідження: діалектичний метод пізнання з системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержання висновків, історичний, порівняльний, загально логічний.

Інформаційним джерелом статистичних даних курсової роботи є дані і сайти, а також економічні видання періодичної статистики.

Делись добром ;)