Дослідження сильних і суховійних вітрів на Дніпропетровщині

курсовая работа

ВСТУП

Курсова робота присвячена темі „ Досліджування сильних і суховійних вітрів на Дніпропетровщині ”.

Дослідження швидкості вітрів та суховіїв, динаміки змін є досить актуальними для народного та сільського господарства. За умови того, що можливо буди прослідити діяльність вітру або суховіїв можна буде оминути ряд небезпечних випадків як для пересічних громадян так і для сільських підприємств.

Обєкт дослідження : сильні та суховійні вітри на Дніпропетровщині, їх небезпечний вплив для людини.

Предмет дослідження: особливість повторюваності вітрів та суховіїв на Дніпропетровщині.

Мета роботи полягає у досліджені небезпечних погодних явищ на Дніпропетровщині таких як, суховії та сильні вітри.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні основні задачі:

1. Дати загальну характеристику вітру та суховіїв - основні поняття та визначення.

2. Охарактеризувати та закартографувати географічний режим вітрів та суховіїв на Дніпропетровщині.

3. Визначити вплив на народне та сільське господарство.

4. Ознайомитися з основами районування.

5. Виконати районування Дніпропетровщини за досліджуваними характеристиками.

6. Провести комплексне районування Дніпропетровщини за впливом сильного вітру та суховіїв.

7. Прослідкувати динаміку змін вітрового режиму.

Робота складається з трьох розділів, вступу та висновків, нараховується 7 карт, 11 таблиць. При написанні роботи були використані 29 джерел.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОНЯТТЯ, ТА НЕГАТИВНА РОЛЬ ЗНАЧНИХ І СУХОВІЙНИХ ВІТРІВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Делись добром ;)