Еколого-економічна ефективність використання землі в Луцькому районі

курсовая работа

2.4.1 Якісна характеристика сільськогосподарських угідь Романівської сільської ради

Облік якості земель відображає відомості, що характеризують земельні угіддя за природними та набутими властивостями, які впливають на їхню родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.

Першою, базовою, складовою екологічної оцінки земель є характеристика ґрунтових ресурсів території, які, по суті, являють собою одну з фундаментальних складових природних екосистем і значною мірою визначають стан довкілля. В діючій системі земельного кадастру облік ґрунтів -- це елемент саме якісної характеристики земель, у складі якої ґрунтові одиниці обєднуються в укрупнені групи за ознаками спільності певних якісних показників.

Таким чином, наведена характеристика земель за їхньою якістю є досить суттєвою з погляду екологічної оцінки земель, оскільки деякі з розглянутих параметрів (особливо такі як змитість, дефльованість, та ін.) фактично характеризують ступінь поширення екологічно несприятливих процесів деградації земель, облік яких дає можливість зробити певні висновки щодо, по-перше, недоліків існуючого характеру використання земель сільськогосподарського призначення і по-друге, переліку заходів, спрямованих на мінімізацію відповідного негативного антропогенного впливу на землекористування.

Романівська сільська рада має площу 4134,7 га., в тому числі сільськогосподарських угідь 3284,18 га., з них орних земель 2465,29 га. За період використання земель на території відбулися значні зміни в якості ґрунтів.

Землекористування Романівської сільської ради з центральною садибою в с. Романів розташоване в східній частині Луцького району на віддалі 24 км від обласного центру.

Через територію сільської ради проходять шляхи загального користування: Луцьк - Рівне - Київ, а також місцевого значення: Воротнів - Романів - Звірів і Гаразджа - Романів. Всі шляхи між селами і бригадними дворами - асфальтовані. Віддаль до основних пунктів здачі сільськогосподарської продукції:

до найближчої залізничної станції м. Ківерці - 16 км;

до Гнідавського цукрового заводу - 34 км;

до молокозаводу «Ковельмолоко» - 94 км, доставка молока здійснюється центровивозом фірмою.

Основні постачальники матеріально-технічних ресурсів (фірми):

паливо - Континімум-Галичина, Континент;

запасні частини - Агрореммаш, Агросоюз, Автоцентр «КАМАЗ»;

мінеральні добрива - Украгроком, Рівне-Азот;

хімікати - Габен, Західагрокомплект, «Райз».

З листопада 2001року по лютий 2002року на території Романівської сільської ради проведено розподіл земель, що підлягають паюванню на земельні частки (паї). Загальними зборами вирішено кормові угіддя не паювати, а залишити під випас худоби громадян. В березні 2002 року громадянам видано державні акти на право власності на землю. Кількість власників паїв - 702. Середній розмір частки (паю) становить 2,22 га.

Семеро громадян, земельні частки яких згідно схеми паювання знаходились на краю полів, виявили бажання працювати одноосібно, їм винесено паї в натуру. Площа цих земельних часток (паїв) становить 24,40 га.

З усіма іншими власниками ТзОВ „Романів” заключило договори оренди земель на строк 10 років. Розмір орендної плати за землю становить 1,5 % від вартості паю. Крім земельних часток (паїв) землі резервного фонду та частково землі запасу надані в оренду ТзОВ „Романів”. На території сільської ради є два фермерських господарства загальною площею 17,68 га, а також садівниче товариство „Воротнів” на площі 50,2 га.

Межі сторонніх землекористувачів чітко виражені в натурі і землі використовуються за цільовим призначенням. Експлікація земель сторонніх землекористувачів приведена в таблиці 2.4.1.

Таблиця 2.4.1. Експлікація земель сторонніх землекористувачів в межах Романівської сільської ради

№ контура

Назва землекористувачів

Загальна площа, га

1

2

3

64

Магазин

0,2

66

Ветпункт

0,17

122

Медпункт

0,14

126

класний шлях

2,37

123

Клуб

0,24

149

ДП «Ківерцівське лісове господарство»

89,48

163

класний шлях

1,56

197

класний шлях

3,15

202

Школа

2,39

203

Школа

0,59

211

Клуб

0,32

214

Млин

0,51

220

Церква

0,35

222

дит. Садок

0,9

1

2

3

239

Магазин

0,2

240

Магазин

0,16

268

ДП «Ківерцівське лісове господарство»

87,52

296

Школа

0,56

298

Магазин

0,18

299

Магазин

0,1

319

садівниче товариство «Воротнів»

26,04

326

Садівниче товариство «Воротнів»

24,16

415

Клуб

0,19

416

Медпункт

0,3

425

ДП "Ківерцівське лісове господарство"

300,37

436

класний шлях

1,77

456

класний шлях

2,95

498

класний шлях

2,46

511

класний шлях

3,15

512

Магазин

0,13

 Всього

 

552,61

Делись добром ;)