Економіка Івано-Франківської області

курсовая работа

3.5 Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика

Іноземні країни виявляють значну зацікавленість до економічного, культурного та туристично-рекреаційного потенціалу області, свідченням чого є неодноразові візити в область послів та консулів Австрії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Канади, США, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Франції, внаслідок яких налагоджуються ділові контакти з представництвами економічних підрозділів посольств зазначених країн в Україні.

За результатами візитів іноземних делегацій до Івано-Франківської області та делегацій області за кордон укладено угоди та протоколи намірів про багатостороннє співробітництво з окремими регіонами Китаю, Словацької Республіки, Республіки Польща, Росії, Грузії.

Область є членом міжнародної асоціації "Карпатський Єврорегіон", до якої увійшли прикордонні адміністративні одиниці Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та України.

Здійснюється активне залучення міжнародної технічної допомоги, розроблено та реалізовано ряд проектів. Івано-Франківська область співпрацює з міжнародними асоціаціями “Діти Чорнобиля” та “Європа-Україна”. Упроваджується проект “Створення центру відпочинку та соціальної і медичної реабілітації для дітей-жертв Чорнобиля”. Надається сприяння Австрійському Чорному Хресту у відновленні могил австрійських воїнів на території області.

Розширилась географічна структура зовнішньої торгівлі, зросли обсяги зовнішньоторговельного обороту, збільшилась кількість субєктів господарювання області - учасників зовнішньоторговельних операцій.

Головними зовнішніми торговельними партнерами області є Угорщина, Польща, Румунія, Туреччина, Німеччина, Білорусь, Російська Федерація, Туркменистан, Латвія.

Провідними статтями експорту області є: нафтопромислове обладнання та інструмент, прилади вимірювальні, мазут, етилен, хлорвініл, барвники, цемент, сірка, хутрові вироби, пиломатеріали, деревностружкова та деревноволокниста плита, килими та покриття на підлогу, одяг текстильний.

В структурі експортних поставок з області переважають товари наступних груп (згідно з УКТ ЗЕД):

? органічні хімічні сполуки (31.8% в загальному обсязі експорту області);

? енергетичні матеріали; продукти перегонки нафти (27.0%);

? полімерні матеріали, пластмаси (12.4%);

? деревина та вироби з неї (6.2%);

? одяг текстильний (2.9%);

? вироби з каменю, гіпсу, цементу (2.8%);

? хутрова сировину (2.5%) та інше.

В структурі імпортних надходжень в область переважають товари наступних груп:

? енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (66.0% в загальному обсязі імпорту області);

? котли, машини, апарати та механічні пристрої (7.4%);

? хутрова сировина (2.9%);

? органічні хімічні сполуки (2.9%);

? полімерні матеріали, пластмаси (2.4%);

? папір та картон (1.4%);

? продукти хімічної промисловості (1.3%);

? вироби з каменю, гіпсу, цементу (1.0%);

? хімічні штапельні волокна (0.9%);

? нитки синтетичні або штучні (0.9%) та інше.

У структурі послуг, що надавалися нерезидентам, значну частку складають транспортні послуги, переважно трубопровідного транспорту, надання яких можливе завдяки наявності в області газотранспортної мережі та газосховищ.

Інвесторами області є нерезиденти з 34 країн світу. Основні обсяги прямих інвестицій внесено інвесторами Югославії, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Угорщини, Словаччини, Італії. Значний інтерес щодо розміщення капіталу в іноземних інвесторів викликають промислові підприємства - 59,5 млн. дол. США (85,2% від загального обсягу), з них 23,9 млн. дол. США (34,2%) - легкої промисловості, 13,3 млн. дол. США (19,0%) - деревообробної, 10,5 млн. дол. США (15,1%), - добувної, 4,3 млн. дол. США (6,2%) - целюлозно-паперової. Вкладений капітал нерезидентів у підприємства оптової та роздрібної торгівлі становив 5,5 млн. дол. США (7,9%).

Спільно з іноземними партнерами в області реалізовано ряд великих інвестиційних проектів. Завдяки інвестиціям технологічно оновлено ряд виробництв на низці підприємств деревообробної, легкої, хімічної, харчової та переробної галузей промисловості. А марка спільних підприємств "Тикаферлюкс", "Вінісін", "Інтерплит" та багатьох інших відома далеко за межами України. Ці приклади переконливо свідчать про привабливість регіону для інвесторів, наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій. Здійснюється робота для того, щоб зберегти позитивні тенденції до збільшення обсягів залучених в економіку області прямих іноземних інвестицій.

Стратегічна мета розвитку області - досягнення високих і стабільних соціально-економічних показників. Реалізуються зазначені завдання за допомогою інвестиційної політики, що здійснюється в регіоні. Інтенсивність інвестиційного процесу в області підтримується на рівні, за якого реальною є структурна перебудова економіки.

В області реалізується Програма реконструкції міст та їх історико-архітектурних і культурних памяток. Реконструйовано та оновлено міста Галич, Надвірна, Рогатин, Коломия, Івано-Франківськ та Косів.

Завдяки високим темпам роздержавлення в області приватизовано майже всі підприємства, що підлягали приватизації. Нині функціонує більше трьохсот акціонерних товариств, які є основою економіки області. Недержавним сектором нині виробляється 95% промислової продукції.

Важливий напрямок реформування економіки полягає у реструктуризації підприємств. В області приділяється підвищена увага здійсненню організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури управління підприємств, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску продукції, підвищення ефективності виробництва. У складі великих промислових підприємств створено десятки мобільних структурних підрозділів - дочірніх підприємств, здатних швидко адаптуватись в нових економічних умовах.

Завершено реформування колективних сільськогосподарських підприємств. На їх базі утворено нові ринкові формування. Це в повній мірі забезпечує підтримування оптимального рівня концентрації виробництва, створення нових земельних і майнових виробничих відносин виключно на приватній основі.

На очах змінюється на краще інфраструктура придорожнього сервісу в області. Приватизація автозаправних станцій дала потужний поштовх активізації роботи підприємств нафтового бізнесу, що інвестували капітал в господарство регіону, зокрема, для модернізації діючих і спорудження нових АЗС. Існуюча нині в області мережа автозаправних станцій забезпечує високий рівень надання послуг.

Делись добром ;)