Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

3.2 Статево-вікова структура

Як вже було зазначено вище, Польща відноситься до першого типи відтворення населення. Для цього типу характерні низькі показники народжуваності й смертності та уповільнені темпи природного приросту населення, що зумовлено демографічними й соціально-економічними причинами. Незважаючи на помірно-середні темпи народжуваності, Польща відзначається одним із найвищих показників населення працездатного віку приблизно 59% [4, c.39]. За статево-віковою структурою можна спостерігати незначне переважання жіночого населення. Жіноче населення - 51,6% та чоловіче 48,4%.

Основні риси статево-віконової структури населення можна відобразити у статево-віковій піраміді (рис. 3.3).

Проаналізувавши статево-вікову піраміду можна побачити, що населення віком від 5 до 15 років складають лише 9,7% від всього населення Польщі. Значна частка населення працездатного віку та зовсім мала частка старого населення. Вікова категорія від 60-70 років відзначились досить високими показниками, що може засвідчити тенденцію до старіння населення.

Рис. 3.3. Статево-вікова піраміда(складено автором за даними [8])

Середній вік у Польщі становить 36,4 роки. Середня тривалість життя у чоловіків - 70,3, у жінок - 78,8 [18].

Отже, якщо порівнювати всі отримані показники можна прослідкувати деякі закономірності. Наприклад, тенденцію старіння населення, яка розповсюджена у високорозвинених країнах Європи. Така тенденція спостерігається у Польщі. Але с поміж інших країн вона вирізняється наймолодшим і одним з найбільших за чисельність населенням працездатного віку.

Делись добром ;)