Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

3.3 Трудові ресурси

Польща відзначається високою забезпеченістю трудовими ресурсами. У 2011 р. працездатні ресурси країни налічували 22 млн. осіб. Економічно активного населення 60 % від всього населення Польщі. Зайнятість населення різних секторах економіки розподілена не рівномірно. У 2009 році найбільше населення зайнято в сфері послуг - 65,3%, менше в промисловості - 30,8% (3,5% в харчовій, 2,5% -- в гірничодобувній, 5,2% -- в машинобудуванні) і зовсім мало в сільському господарстві - 12,9% [7].

Рис. 3.4. Структура зайнятості населення на підприємствах з різними формами власності. (складено автором за даними [7])

Як ми можемо побачити з діаграми переважна більшість робітників зайняті у приватному секторі, що свідчить про спрямованість державної економічної політики на поліпшення умов ведення приватного бізнесу та іншої економічної діяльності. Збільшення приватного сектору в національній економіці сприяє подоланню безробіття. Середній коефіцієнт активності населення складає 54,5%, цей показник включає в себе працююче, безробітне та економічно пасивне населення [7]. Серед населення яке отримало вищу освіту цей коефіцієнт становить 81,5%, з середньою технічною освітою - 66%, з базовою освітою 19,5% [17].

Один з найбільших недоліків польської економіки є безробіття. У 2014 році рівень безробіття складав - 12,2%. Для порівняння у 1990 - 3,4%. І з 90-х років рівень безробіття стабільно зростає, але порівняно з 2004 роком(19,5%) спостерігається повільне та не стабільне зменшення безробіття [9].

Специфічною рисою для Польщі є існування великої кількості населення з двома професіями. Це особи, які зайняті в різних сферах економіки і одночасно ведуть своє сільське господарство або приватний бізнес [4, c.39].

Делись добром ;)