Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

3.5 Етнічний склад

Польща одна з найбільш однорідно населених країн Європи: 97 % населення становлять поляки. Головними етнічним меншинами є німці, українці, білоруси.

Рис. 3.5. Складено автором за даними: [17]

Державною мовою є польська. Він відноситься на ряду з чеською, словацькою та лужицькою мовами до західнословянської підгрупи словянських мов. Польська мова розвивалася на основі говору племен, в VIII - IX ст. котрі заселяли басейни Орди, Варти та Вісли. Існую 5 основних діалектів: великопольський, малопольський, мазовецький, силезський та один з найпоширеніших кабушський [3, c.322].

Серед іноземних мов найпопулярніша - англійська. У прикордонних районах - німецька, російська, чеська та ін. [22].

Делись добром ;)