Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

Розділ 7. Сфера послуг

Сфера послуг одна з найважливіших і найприбутковіших галузей економіки Польщі. На сферу послуг приймає 67,3 % від загального обсягу ВВП в країні, у цій сфері зайнято більше половини населення. Саме сфері послуг Польща завдячую своїм економічним розвитком. І хоча порівняно з середньоєвропейським показником у Польщі менша доля сфери послуг, але с кожним роком цей показник ближчий до європейського [2, c.221].

Делись добром ;)