Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

7.2 Освіта

Польська система освіти - сильно розвинена, особливо у великих містах. Характерною особливість є стабільність кількості державних освітніх установ та помітне збільшення приватних. Дошкільна освіта є частиною формальної освітньої системи в Польщі. Обовязковою є шкільна освіта у віці від шести років при відвідування дошкільних установ. Повна середня освіта в Польщі займає період 10 років. 6 років початкової школи, і 3 роки середньої освіти першого ступеня. Вимогою до вступу до середньої освіти першого ступеня є успішне закінчення початкової школи. Після завершення загальноосвітньої школи учні здають обовязковий іспит [22].

Продовжити середню освіту можна отримавши середню освіту другого ступеня від 16 до 20 років. По закінченню, здається обовязковий разовий іспит зрілості, який є обовязковим при вступі до вищої школи.

Вища освіта у Польщі. Існує декілька видів навчальних програм: Вищі професійно-технічні курси (3-4 роки), Магістратура (5-6 років), Магістратура-аспірантура (2,5 роки), Післядипломні освітні курси [22].

Існує два види інститутів вищої освіти - університетського типу, а також професійні. Існує денна, вечірня та заочна форми навчання. Згідно з даними Євростату, Польща займає четверте місце за кількість студентів, які навчаються в ВНЗ. За 2007 / 2008 академічні роки вищу освіту отримали 1,93 млн. студентів, серед них 56,4 % жінки [2, c.221].

Най більш популярним спеціальностями у навчанні є бізнес управління, педагогіка, соціологія, гуманітарні науки, тобто спеціальності для подальшої роботи в сфері послуг. Середнім показником відзначаються інженерна справа, інформатика, охорона здоровя - що не зовсім притаманно Польщі, які обрала європейський вектор розвитку. Найменш популярні ветеринарна медицина, математика і статистика, соціально-культурні послуги, оборона (див. рис. 7.2).

Рис. 7.2. направлення навчання (популярність)(складено за матеріалами:[7])

Делись добром ;)