Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

Висновок

Отже, можемо зробити висновок, що Польща розвинута європейська країна, яка має багатий природно-ресурсний потенціал. В економічному Плані Польщу можна назвати досить молодою країною, які стала на шлях реформ та обрала європейський вектор розвитку. І зважаючи на аналіз, який ми провели можемо стверджувати, що реформи та правильне вигідне партнерство прияють розвитку країни. Це зумовлено ще й вигідним розташуванням країн в «серці» Європи, на перетині важливих міжнародних транзитів. Після 90-х років в Польщі спостерігався стрімкий економічний спад, який був зумовлений і некоректним реформами і міжнародними відносинами, і демографічною ситуацією в країні, але у 2004 році після вступу Польщі до Європейського Союзу ситуація різко змінюється. Стрімке падіння безробіття, збільшення ВВП, збільшення ролі сфери послуг в економіці, налагодження інфраструктури, збільшення потоків туристів - це те чим характеризуються Польща після вступу в ЄС.

Але у Польської економіки є і свої слабкі сторони сільське господарство страждає від відсутності інвестицій, надлишку дрібних господарств та надлишкового персоналу. Не визначений обсяг компенсацій за експропріації в комуністичне час. Через збільшення приватного сектору в економіці, постає проблема безробіття та перекваліфікації. Нездатність Польщі забезпечити себе паливними ресурсами (нафта, газ) також негативно впливає на економіку.

Зараз у Польщі активно розвивається туристичний бізнес він приносить в економіку Польщі приблизно пяту частину доходу.

Польща перспективна країна які стрімко розвивається, і майбутньому зможе скласти конкуренцію таким країнам я Німеччина, Великобританія, Франція.

Список літератури

1. Атлас: економічна і соціальна географія світу / [наук. редкол.: В.В. Молочко та ін.]. -- К.: ДНВП «Картографія», 2004. - 52 с..

2. Безуглий В.В. Економічна та соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - 704с.

3. Брук С.И. Население мира Этно-демографический справочник. -М.: изд-во «Наука», 1981 г. -880с.

4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник, 3-е видання, перероблене і доповнене. / В.Г. Сумцов, І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін, ? Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. - 512 с.

5. Илинич Ю.В. Польша: Экономико-географическая характеристика - М.: Мысль, 1966. - 392 с.

6. Промисловість Польщі [Електронний ресурс].

7. Справочник инвестора: Польша. Правила бизнеса - 2010 - by Invest in Poland and JP Weber Advisory

8. Центральне статистичне управління Польщі. Інформаційний портал

9. Центральное статистическое бюро, Демографический ежегодник по Польше за 2011 год

10. ЮНВТО - всесвітня туристична організація

11. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 416 с.

Додаток А

Рис. 1.1. Країни сусіди Польщі(складено автором за матеріалами:[1])

Додаток Б

Таблиця 1.2. Адміністративні одиниці Польщі

Воєводства

Столиця

Площа

Нижньосілезьке

Вроцлав

19 946,77

Куявсько-Поморське

Бидгощ, Торунь

17 971,68

Люблінське

Люблін

25 122,49

Любуське

Гожув-Великопольський, Зелена Гура

13 987,88

Лодзинське

Лодзь

18 218,96

Малопольське

Краків

15 182,87

Опольське

Ополе

9 411,67

Підкарпатське

Жешув

17 845,66

Підляське

Білосток

20 187,01

Поморське

Ґданськ

18 310,36

Свентокшиське

Кельце

11 710,20

Сілезьке

Катовіце

12 333,51

Великопольське

Познань

29 826,51

Вармінсько-Мазурське

Ольштин

24 173,17

Західнопоморське

Щецін

22 892,48

Делись добром ;)