Економіко-географічні особливості Камінь-Каширського району

дипломная работа

Вступ

каширський район географічний економічний

Економічний і соціальний розвиток - це два досить складних проблемних питання в житті Камінь-Каширського району. Вивчаючи цю тему, можна зрозуміти багато закономірностей, що функціонують в економіці і їх вплив на суспільство. Відповідно до результатів та тенденцій розвитку, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньої ситуації на економіку Камінь-Каширського району можна визначити цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку інших регіонів та України вцілому, розробити та усвідомити систему заходів щодо реалізацій регіональної політики. В складний для України період вивчення подібної теми дозволить глибше оцінити наявні проблеми та очікувані зміни в економіці.

Обєктом даної курсової роботи є економіко-географічні особливості Камінь-Каширського району.

Предметом роботи є економічний і соціальний розвиток району, їх характеристики та вплив на рівень життя населення.

Метою моєї дипломної роботи виступає пошук підґрунтя розвитку району в основних тенденціях економічної та соціальної сфер.

Основні завдання полягають у вивченні виробничої та соціальної інфраструктури, їх впливу на зміцнення економіки району та функціонування ринку праці.

Ця тема є досить актуальною, але мало вивченою. Деякі аспекти розвитку можемо спостерігати лише у Програмах економічного і соціального розвитку Камінь-Каширського району, що розробляється структурними підрозділами райдержадміністрації, з урахуванням пропозицій виконкомів міської та сільських рад з метою розвитку території, забезпечення оптимального балансу інтересів держави, району, найманих працівників та роботодавців.

При написанні дипломної роботи були використані такі методи дослідження: історичний, картографічний, порівняльний, статистичний, літературний, метод обробки та систематизації даних

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ

Економіко-географічне положення території як своєрідний ресурс регіонального розвитку в своїй природі має потенціальний характер впливу на участь району в географічному поділі праці та її інтеграції. Воно належить до зовнішніх чинників формування та функціонування народногосподарського комплексу району і виступає фактором зміни територіальної структури господарства. Територіальна близькість Камінь-Каширського району до сусідніх районів сприяє розвитку її продуктивних сил і виробничих відносин. Межуючи на півдні з Ковельським районом по транспортних магістралях Камінь-Каширський район має вихід до обласного центру (м. Луцьк), головного залізничного вузла Волині - м. Ковель, а через них - і до інших районів та областей України. На сході регіон має хороші можливості здійснювати виробничо-економічні звязки з областями Білорусії через Любешівський район.

Положення району щодо обласного центру та інших промислово розвинутих міст характеризується деякою віддаленістю, що впливає на рівень соціально-економічного розвитку та ступінь сформованості територіальної структури господарського комплексу і в значній мірі стримує економічний розвиток території. Це позначається на ступені розвитку економічних звязків, формуванні промислових поєднань і комплексів та рівнях економічного й соціального розвитку окремих населених пунктів [12].

Використовуючи переваги і зручності економіко-географічного положення, район спеціалізується на виробництві продукції легкої і харчової промисловості, що працюють на місцевій сировині. Загалом економіко-географічне положення регіону виступає важливим чинником поглиблення спеціалізації виробництва і вдосконалення територіальної організації господарського комплексу.

Делись добром ;)