Аналіз Західного економічного району

доклад

2. Населення та трудові ресурси

Район виділяється серед інших тим, що демографічна ситуація не набрала тут надто загрозливого характеру. Так, за підрахунками 1996 року, у трьох областях району (Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській) ще спостерігався незначний приріст населення. У Закарпатській області, впродовж усього післявоєнного періоду, спостерігалася найбільша народжуваність в Україні. Тільки за підсумками 1999 року на Рівненщині та Закарпатті також почався процес депопуляції (11,9 - 12,7 = -0,8 та 10,8 - 11,2 = -0,4 на 1000 осіб населення). Середня густота сільського населення значно вища, ніж у всіх соціально-економічніх районах. Через невисокий рівень урбанізації, середня густота населення (86 осіб на км кв) перевищує пересічну для країни. Частка сільських жителів становить у регіоні 50,5%. Львівська область, де в містах проживає 61% мешканців, займає четверте місце за щільністю населення (125 осіб на км кв) в Україні. Перевищує цей показник 100 осіб на км кв і в інших передкарпатських областях. 25% міських жителів живе в обласних центрах, населення яких (за винятком Львова) не досягло 300 тис. осіб.

Своєрідний район і тим, що зараз у ньому найвища частка (близько 80%) українського населення, добре виражені етнографічні групи корінних жителів краю зі своєрідним побутом і культурними традиціями. Представники національних меншин (росіяни, євреї) проживають переважно у великих і середніх містах всього регіону, а угорці, словаки, поляки, румуни, молдавани -- в основному у прикордонних районах. Незважаючи на те, що територія цього району у минулому входила до складу різних країн, які проводили політику денаціоналізації корінного населення, народ зберіг почуття патріотизму, любові до рідної мови, поваги до української церкви, традицій батьків і прадідів.

Щодо трудових ресурсів, то тут сформувався деякий надлишок їх, особливо у сільській місцевості. Це зумовлює як значні маятникові міграції, так і виїзд мешканців на сезонні роботи на східні терени України, в інші держави. Останнім часом став відємним і механічний приріст населення Західного соціально-економічного району.

Економічна криза та спад виробництва в Україні призвели до різкого зменшення сукупного попиту на робочу силу. Тенденція до щорічного зменшення кількості вакансій на підприємствах, в організаціях та установах зберігається і донині. Це особливо непокоїть з огляду на зростання прихованого й відкритого безробіття, оскільки особи, які шукають роботу, не можуть її знайти, що в свою чергу призводить до трудової міграції населення за кордон (особливо кваліфікованої робочої сили), а також різних негативних соціальних явищ.

З-поміж регіональних ринків праці України найгірша ситуація у Західному регіоні. Якщо для України загалом на жовтень 1998р. на одне робоче місце припадало у середньому 20 зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, то для Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Львівської, та Тернопільської областей показник відповідно дорівнював 148, 81, 69, 61, 41.

Упродовж останніх років попит на працю у країні не відповідав реальному. Спад виробництва відбувався швидшими темпами, ніж скорочення зайнятості. Різні заходи щодо протистояння масовому безробіттю, з одного боку, формально зберегли робочі місця, а з іншого - призвели до масового затримання виплати заробітної плати. Загальна сума боргу із виплати заробітної плати у січні 1998р. становила 5 148 млн.грн., що дорівнює двомісячному фонду оплати, нарахованому для виплати працівникам, зайнятим в економіці, а в грудні 1998р. досягла 6 587 млн.грн., у тому числі в бюджетній сфері - 992 млн.грн. Масовим явищем на підприємствах і в організаціях стала вимушена неповна зайнятість населення. Найбільших розмірів приховане безробіття досягло у Західному регіоні України.

За відсутності попиту на робочу силу будь-які заходи щодо поліпшення зайнятості не допоможуть кардинально зменшити чисельність безробітних у регіоні. А відтак дефіцит сукупного попиту на працю є однією з головних причин безробіття.

Створення нових і збереження наявних робочих місць неможливе без подолання економічної депресії й загального підвищення виробництва. У 1997 - першій половині 1998р. хоча і тривав спад виробництва, але його вдалося загальмувати. Так, якщо в 1995р. зниження валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні порівняно з попереднім роком становило 12,2%, то у 1996 - 1997рр. цей показник відповідно дорівнював 10 і 3,2%. Темпи скорочення випуску промислової продукції у 1995-1997рр. відповідно тсановили 12, 5,1, 1,8%, а продукції сільського господарства - 3,6, 9,5, 1,9%. Якщо у 1995р. збитково працювало кожне пяте підприємство, то у 1997р. - кожне друге, при цьому сума збитків, одержаних ними, за станом на початок грудня становила 4,3 млрд.грн. Проте за перше півріччя 1998р. порівняно відповідним періодом 1997р. приріст ВВП становив 0,2%, темпи освоєння капітальних вкладень зросли на 8,5%, випуск промислової продукції було збільшено на 0,7%.

Історична динаміка чисельності населення областей Західної України, тис.

1939

1946

1959

1970

1979

1989

2001

2013

Львівська

2452

1831

2108

2429

2584

2748

2627

2541

Івано-Франківська

1282

1054

1095

1249

1332

1424

1410

1382

Закарпатська

725

799

920

1057

1154

1252

1258

1254

Тернопільська

1413

962

1086

1153

1163

1169

1142

1077

Волинська

1032

809

890

974

1016

1061

1061

1040

Всього

8774

6925

7799

8755

9260

9762

9594

9358

Динаміка населення Західного району

Область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

Волинська

1044,777

1040,429

1038,028

1036,436

1036,221

1036,665

1037,149

1038,598

1039,958

Закарпатська

1248,486

1245,447

1243,826

1242,606

1243,363

1244,828

1247,350

1250,759

1254,393

Івано-

Франківська

1393,616

1388,947

1385,372

1382,603

1381,062

1380,716

1379,766

1380,128

1381,788

Львівська

2588,041

2577,129

2568,413

2559,779

2552,929

2549,617

2544,748

2540,938

2540,702

Рівненська

1160,695

1156,479

1154,358

1151,990

1150,962

1151,624

1152,526

1154,256

1156,868

Тернопільська

1119,573

1112,126

1105,364

1098,618

1093,332

1088,865

1084,127

1080,431

1077,327

Хмельницька

1388,038

1373,442

1361,368

1350,303

1341,371

1333,957

1326,926

1320,171

1313,964

Чернівецька

1187,721

1168,452

1151,957

1135,899

1121,329

1109,747

1098,209

1088,509

1077,802

Частка міського населення, 1939-2013 рр.

Область

1939

1959

1970

1983

1989

2001

2013

Львівська

32%

39%

47%

56%

59%

59%

61%

Івано-Франківська

23%

23%

31%

40%

42%

42%

43%

Закарпатська

20%

29%

30%

39%

41%

37%

37%

Тернопільська

14%

17%

23%

35%

41%

43%

44%

Волинська

16%

26%

32%

43%

49%

50%

52%

В середньому

22%

27%

34%

44%

48%

47%

49%

Середній вік населення регіонів України, 1989-2013 рр.

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Волинська область

35,2

35,3

35,4

35,5

35,8

36,1

36,5

36,9

37,1

37,3

37,3

37,4

37,5

Закарпатська область

32,3

32,7

32,9

33,3

33,7

34,2

34,8

35,3

35,7

36,0

36,2

36,4

36,6

Івано-Франківська область

34,7

34,9

35,0

35,3

35,7

36,1

36,6

37,1

37,5

37,9

38,1

38,4

38,6

Львівська область

35,0

35,2

35,5

35,8

36,2

36,6

37,1

37,6

38,0

38,4

38,7

39,0

39,2

Рівненська область

34,2

34,4

34,5

34,7

35,0

35,3

35,7

36,1

36,4

36,6

36,7

36,8

36,8

Тернопільська область

37,2

37,1

37,1

37,2

37,4

37,7

38,1

38,5

38,8

39,1

39,4

39,6

39,8

Хмельницька область

38,1

38,2

38,2

38,3

38,5

38,9

39,3

39,7

40,1

40,3

40,5

40,7

40,9

Чернівецька область

35,2

35,3

35,4

35,7

36,0

36,4

36,8

37,3

37,6

37,9

38,2

38,3

38,5

Делись добром ;)