Північно-Кавказький економічний район Росії

реферат

ВИСНОВОК

В даний час Північно-Кавказький економічний район, так само як і інші райони Росії, відчуває жорстоку кризу, спад виробництва у всіх сферах економіки, що обтяжується національними конфліктами, міжетнічними проблемами. Тому головним завданням перспективного розвитку цього складного регіону є стабілізація політичної та економічної обстановки, проведення економічних ринкових реформ, розвиток різноманіття всіх форм власності, підприємництва та особливо першочергове вирішення соціальних проблем. В даний час в Північно - Кавказькому економічному районі виконуються цільові федеральні програми «Каспій» і «Гори», що фінансуються з державного бюджету. «Каспій» ставить за мету поліпшення рибного поголівя цінних порід на Каспії, реконструкцію та будівництво нових портів, освоєння континентального шельфу для видобутку нафти і газу. Програма «Гори» ставить завданням освоєння земель передгірїв під сільськогосподарське виробництво за рахунок фермерських і особистих підсобних господарств та розвиток соціальної інфраструктури національних районів Північного Кавказу.

Список літератури

1. Бутов В.І. Основи регіональної економіки - М.: 2001.

2. Вавілова Є.В. Економічна географія і регіоналістика - М.: 1999.

3. Відяшін В.І. Економічна географія Росії - М.: 2005.

4. Голуб А.А. Економіка природних ресурсів - М.: «Проспект», 1998.

5. Гребцова В.Є. Економічна та соціальна географія - М.: ИНФРА-М, 2005.

6. Морозова Т.Г. Регіонознавство - Підручник для вузів. - М.: НОРМА, 2002.

7. Морозова Т.Г. Економічна географія Росії. М., 2007.

8. Родіонова І.А. Економічна географія. М., 1999.

9. Степанов М.В. Регіональна економіка. М., 2003.

10. Юсупов К.І. Регіональна економіка. М., 2001.

Делись добром ;)