Порівняльна економіко-географічна характеристика Північно-Західного та Північно-Східного економічних районів

курсовая работа

ВСТУП

Територія України за всі роки свого існування зазнавала великих територіальних змін. Сучасна державна територія остаточно сформувалась у першій половині 50-х років нинішнього століття. Територія і населення району має складну історію.

Північно-Західний (Західно-Поліський) економічний район розташований на крайньому північному заході України. Район включає територію Волинської і Рівненської областе. Район займає вигідне прикордонне положення, що сприяє розвиткові культурних та економічних звязків із зарубіжними країнами. Північно-Східний економічний район на відміну від Північно-Західного має вдвічі більшу територію. Йому належить третє місце в державі за площею і кількістю жителів. Північно-Східний економічний район належить до найбільш індустріальне розвинених районів України. Він простягається від берегів Дніпра на південному заході до Центрально-Чорноземного економічного району Росії на північному сході.

Північно-Західний економічний район розташований у таких природних зонах, як Українське Полісся та Лісостепова зона, таке розміщення характерне і для Північно-Східного району, але на відміну від Північно-Західного він також лежить у межах північної частини Степової зони. Зональність впливає на територіальну різноманітність розміщення сільського і лісового господарства, будівництва,транспорту, економічну ефективність галузей господарства.

Північно-Західний економічний район має низький рівень урбанізації (47%) і найнижчу щільність населення в Україні (50 чол./км?). Район виділяється серед інших тим, що демографічна ситуація не набрала тут надто загрозливого характеру, на відміну від Північно-Східного району, де в останні роки спостерігається відємний природний приріст населення. Середня густота населення Північно-Східного економічного району становить 76 чол./км?, що значно більше ніж в Північно-Західному.

У Північно-Східному економічному районі склався потужний індустріальне-аграрний господарський комплекс. Він має складну структуру. Провідне значення має промисловість, на яку припадає 75% валового продукту народного господарства. Що стосується Північно-Західного економічного району, то в міжрайонному поділі праці України він виділяється паливною, машинобудівною, хімічною, лісовою деревообробною та фарфоро-фаянсовою галузями промисловості. Частка промислової продукції у загальному обсязі валової продукції складає 65%.

Північно-Західний соціально-економічний регіон займає особливе місце в геостратегічному контексті соціально-економічного та зовнішньополітичного розвитку України. Що стосується Північно-Східного економічного району, то він має низку проблем.

Метою дослідження є порівняльна економіко-географічна характеристика Північно-Західного та Північно-Східного економічних районів.

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:

Делись добром ;)