Порівняльна економіко-географічна характеристика Північно-Західного та Північно-Східного економічних районів

курсовая работа

РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА

У Північно-Східному економічному районі склався потужний індустріальне-аграрний господарський комплекс. Він має складну структуру. Провідне значення має промисловість, на яку припадає 75% валового продукту народного господарства. За рівнем розвитку промислового виробництва, вартістю основних виробничих фондів і чисельністю промислово-виробничого персоналу район посідає третє місце в Україні після Донбасу і Придніпровя. Що стосується Північно-Західного економічного району, то він має свої подібні передумови і проблеми розвитку, територіальну організацію господарства.

Господарський комплекс включає такі галузі виробничої сфери: промисловість, галузі агропромислового комплексу, транспорт, будівництво та галузі невиробничої сфери.

Найбільш розвиненими галузями промисловості Північно-Східного економічного району є машинобудування і металообробка, де зайнято 61% усього промислово-виробничого персоналу району. Лише у Харківській обл. зосереджено близько 20% машинобудування України. Друге і третє місце відповідно займають легка і харчова галузі, далі йдуть хімічна, нафтохімічна і промисловість будівельних матеріалів. На базі Кременчуцького родовища розвивається залізорудна промисловість. У Полтавській обл. споруджено Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат з річною потужністю понад 5 млн.тон залізної руди [17].

Тут склався найпотужніший спеціалізований галузевий район висококваліфікованого машинобудування в Україні. Найбільш розвинуті такі основні галузі машинобудування: енергетичне, електротехнічне, сільськогосподарське, тракторне, верстатобудування, приладобудування, виробництво устаткування для легкої, харчової промисловості, для будівельної індустрії. Тут склався найпотужніший спеціалізований галузевий район висококваліфікованого машинобудування в Україні.

Що стосується Північно-Західного економічного району, то в міжрайонному поділі праці України він виділяється паливною, машинобудівною, хімічною, лісовою деревообробною та фарфоро-фаянсовою галузями промисловості. Значне місце займає легка і промислова промисловість. Частка промислової продукції у загальному обсязі валової продукції складає 65% [12].

Делись добром ;)