Природні умови регіону Сахари та їх особливості

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Протягом виконання даної роботи були зроблені такі висновки:

1. Пустеля Сахара утворилася більш ніж 2 тис. років тому, внаслідок антропогенної діяльності людини. А саме активне використання вогню для різних цілей: для загінного полювання, випалювання лісових масивів, у ритуальних цілях. Коли в сухий сезон підпалювали суху траву, починалися величезні пожежі. Також надмірний випас великої рогатої худоби, лише підсилив процес перетворення савани на найбільшу в світі пустелю.

2. Розташована пустеля, на півночі материка Африка. На півночі обмежена Середземним морем і горами, на сході Червоним морем, Атлантичним океаном на заході, Сахелем на півдні.

3. В геологічному відношенні Сахара є північно-західною частиною Африкано-аравійської платформи докембрійський фундамент якої виходить в масивах і західному виступі Нубійсько-аравійського щита, створюючи зону Центральної Сахари. Корисні копалини Сахари представлені: нафтою і газом (Нафтогазаносний басейн Сахари), родовищем залізних і мідних руд (Кедія -- Іджіль, Акжужт. Рельєф території досить різноманітний, більша частина рівнинна проте є досить високі гірські виступи, найбільш високі в Центральній Сахарі -- нагіря Тібесті і Ахаггар. Окрім рівнин, і гір на території Сахари знаходяться великі западини, в яких зустрічаються оазиси.

4. Сахара є одним з найбідніших регіонів по забезпеченню води. Річка Ніл є єдиною річкою з постійним транзитивним водотоком. Найбільш багата грунтовими водами Північна Сахара. У Південній Сахарі грунтові води менш рясні і лежать глибше. Артезіанських вод майже немає.

5. Ґрунти Сахари здебільшого характерні для тропічних пустель і напівпустель (щебнисті, галькові, піщані). Мають низький вміст органічних речовин, ґрунтові шари виділені слабо. У деяких областях є азотфіксуючі бактерії, проте в основному ґрунту біологічно неактивні. По краях пустелі ґрунти містять великі концентрації органіки, по западинах ґрунту часто засолені. Наявність незвязаного карбонату вказує на низький ступінь вилуговування.

6. Клімат Сахари досить одноманітний. Основні особливості визначаються пануванням дуже сухого континентального тропічного повітря. Причини сухості - низхідні потоки повітря над Сахарою, як наслідок, температурні інверсії, що є причиною значної висоти рівня конденсації

7. Серед представників флори, в середовищі постійної спеки особливо добре себе почувають ксерофіти ефемери, відзначається також переважання галофітів. Рослинність мізерна, складається з невеликих спільнот трав, чагарників і дерев, які ростуть в оазисах, висотних районах, і вздовж ваді. Фауна представлена великою кількістю гризунів, їжаками, різноманітними рептиліями, верблюдами, сурікатами та антилопами.

8. Опустелювання - це деградація земель в аридних, полуаридних (семіаридних) і посушливих (субгумідних) областях земної кулі, викликане як діяльністю людини, так і природними факторами і процесами. У випадку пустелі Сахара вплинули обидва чинники. Антропогенна діяльність дала початок до опустелювання, а кліматичні умови сприяли його швидкому розвитку. Зараз ведеться боротьба з опустелювання у більшості випадків шляхом насадження «зеленої стіни» на межі між пустелею та саваною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Физическая география материков и океанов: Учебник / Под общ. ред. А.М. Рябчикова. - М.: Высш. шк., 1988.

2. Журнал пробудження [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://waking-up.org/mystectvo/zhivopis-pusteli-sahari-chastina-druga/?lang=uk

3. Вікипедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/

4. Всеслова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vseslova.com.ua/

5. Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/fizichna_geografija_materikiv_ta_okeaniv/fiziko_geografichni_rajoni_afriki_pustelja_sakhara/42-1-0-657

6. Бабаев А. Г. и др. Природа мира. Пустыни. - М.: Мысль, 1986. - 318 с.

7. Грунтознавство : підручник. / Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А.--Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 400 с.

8. Пустеля Сахара в Африці [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukr-tur.narod.ru/fisgeo/fismateryk/fisafr/relafr/pusteli/sahara.htm

9. Реферат [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua-referat.com

10. Африка: Животные пустыни Сахара [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://umm4.com/geography/afrika-zhivotnye-pustyni-saxara.htm

11. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. - М.: Мысль, 1970. - 283 с.

12. Країни світу Географія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru-world.net/north-africa/

13. Географія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://geographyofrussia.com/severnaya-afrika/

14. Технічна енциклопедія TechTrend [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=705

15. Підручники [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pidruchnyky.cf/problemyi-opustyinivaniya-24846.html

Делись добром ;)