Характеристика Кримських гір

курсовая работа

Вступ

Кримські гори -- гірська система на півдні Кримського півострова.

Актуальність обраної теми дослідження полягає у вивченні та аналізу фізико-гографічних характеристик Кримських гір. Це -- єдина гірська система на великому приморському прикордонні нашої країни. Вона відіграє важливу кліматотвірну роль, захищаючи від холодних північних впливів вузьку приморську смугу Південного берега Криму.

Мета роботи полягає у вивченні географічних характеристик Кримських гір.

Обєктом вивчення є Кримські гори.

Предметом вивчення - характеристика Кримських гір.

В результаті обраної мети були поставлені наступні завдання:

- визначення географічного положення Кримських гір;

- виявлення фізико-географічних характеристик;

- ландшафтна структура;

- фізико-географічні області.

Структура роботи складається з вступу, 4 розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Інформаційною базою є джерела літератури з центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Делись добром ;)