Характеристика Кримських гір

курсовая работа

Висновки

При вирішенні задач було встановлено, що географічне положення, тектонічні процеси, форми рельєфу, площа - істотно відрізняється від іншиг гір альпійської складчастості. У формуванні рельєфу Кримських гір основна роль належить тектонічним та денудаційним процесам. У районі Бахчисарая ними утворені долини, своєрідні гори-останці: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Тепе-Кермен та ін.

Фізико -географічні характеристи, свідчать про сприятливі географічні та кліматичні умови для життя населення, рослинного, тваринного світу та має всі засади, що необхідні для розвитку конкурентно-спроможного туризму.

У Кримських горах розвинулись середньо- і низькогірні, пасмово-улоговинні широколисто-лісові, мішано-лісові, передгірсько-лісостепові, гірські лучні, прибережно-схилові, субтропічні середземноморські ландшафти.

Кримські гори поділяються на три фізико-географічні області: Кримську передгірну лісостепову, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо і Кримську південнобережну субсередземно-морську.

Під час роботи були виконані поставлені завдання, та розкрита характеристика Кримських гір.

Список використаних джерел

1. Багрова Л.А., Боков В.А., Багров Н.В. География Крыма. - Київ: Либідь, 2001

2. Байцар А.Л., Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: навчальний посiбник : / Байцар Андрiй Любомирович . - Львiв : Видавничий центр ЛНУ iм. I.Франка, 2007

3. Географічна енциклопедія України: В 3 т. Т.1: А - Ж: / Коллект. автор, Маринич О.М., iнш. . - Київ : Українська Радянська Енциклопедiя, 1989

4. Заставний Ф.Д. Географія України: Навч.посiбник для студентiв геогр.фак.ун-тiв i пед.iн-тiв : / Заставний Федiр Дмитрович . - Львiв : Свiт, 1990

5. Ільїна О. О. Екскурсії в районі Курортного Криму. Додатки до дипломної роботи бакалавра: Довiдник для туристiв : / Iльїна Ольга Олексiївна . - Харків : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006

6. Маринич О. М. Фізична географія України: пiдручник для вузiв : / - Київ : Знання, 2003

7. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: / Руденко В.П. . - Львiв : Свiт, 1993

8. Шищенко П.Г. Фізична географія України 8 клас: пiдручник для загальноосвiтнiх навчальних закладiв: / Шищенко Петро Григорович, Мунiч Нелла Володимирiвна . - Київ : Зодiак-ЕКО, 2008

Додаток 1

Додаток 2

Контрольно-рятувальна служба

Гірські пошуково-рятувальні підрозділи (реєстраційні пункти) Міністерства надзвичайних ситуацій України (телефон: 101):

Місто

Адреса

Телефон

Сімферополь

вул. Кечкеметська, 103

+38 0652 57-90-91

Севастополь

вул. Коробова, 22

+38 0692 93-14-84

Бахчисарай

вул. К.Маркса, 31

+38 06544 4-77-22

Феодосія

вул. Федько, 22а

+38 06562 7-15-73

Ялта

вул. Пироговська, 10а

+38 0654 32-87-15

Контрольно-рятувальні загони:

· Алушта: +38 06560 3-50-10

· Сімферополь: +38 0652 25-31-58

· Судак: +38 06566 9-43-80

· Севастополь: +38 0692 54-33-97

Контрольно-рятувальні пости:

· Ай-Петрі: +38 063 82-08-162

· Карабі-яйла: +38 050 155-72-99

· Кизил-Коба: +38 067 740-48-83

· Ангарський перевал: +38 067 650-13-41

Делись добром ;)