Геологічна будова і рельєф дна Світового океану

курсовая работа

Розділ 2. Рельєф дна світового океану

У формуванні рельєфу дна океану, як і всієї Землі, беруть участь ендогенні (внутрішні, тектонічні) та екзогенні (зовнішні, поверхневі) чинники. Ендогенні фактори проявляються у вигляді землетрусів, вивержень вулканів, а також повільних рухів земної кори. До екзогенних факторів належать хвилювання моря, різні течії, мутьевие потоки (потоки, насичені зваженими твердими частками і рухаються по схилу з великими швидкостями), діяльність морських організмів та ін

Для загальної характеристики розподілу глибин дна океанів використовується батіграфічна крива. За допомогою батіграфічної кривої виділяють такі основні елементи рельєфу дна океану:

1) підводну окраїну материків (81,5 млн кмІ або 22,6 % площі дна Світового океану), яка поділяється на материковий (континентальний) шельф ( 0 - 200 м ), материковий (континентальний) схил (200 - 3000 м) і материкове (континентальне) підніжжя (3000 - 4000 м);

2) перехідна зона (площею 30,6 млн кмІ, 8,47%);

1.1 улоговини окраїнного глибоководного моря;

1.2 острівні дуги;

1.3 . глибоководні жолоби;

3) ложе океану (2500 - 6000 м), яке займає найбільшу площу (196,8 млн

кмІ, 53,65% площі дна);

3.1 океанічні улоговини;

3.2 океанічні підняття;

4) серединно- океанічні хребти (55,3 млн кмІ, 15,31%)

Форми рельєфу суходолу й океанічного дна в основнуому генетично й морфологічно подібні, проте в будові останнього вирізняють окремі характерні елементи. [1]

Рис 2.1. Будова дна океану

2.1 Підводна окраїна материків

Підводна окраїна материків - частина дна Світового океану, яка є підводним продовженням материків. Вона характеризується схожістю геологічної будови та рельєфу з прилеглими ділянками суші.

Підводна окраїна материка (близько 14% поверхні Землі) включає мілководну, в цілому рівнинну, смугу материкової обмілини (шельф), материковий схил і розташоване на глибинах від 2500 до 6000 м .

Делись добром ;)