Господарський комплекс Волинської області

курсовая работа

5. Участь Волинської області у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та зовнішньоекономічних звязках

Основними напрямками зовнішньо-економічної діяльності Волинської області на найближчі пять років можна визначити такі:

збільшення зовнішньоторговельного обігу, у першу чергу експорту товарів і послуг;

залучення іноземних фінансових ресурсів в економіку;

реалізація міжрегіональних і міжурядових угод.

Основним партнером підприємств у зовнішній торгівлі залишається Російська Федерація: на неї припадає більше 26% усього зовнішньоторговельного обігу області. Найбільші обсяги експортних постачань здійснювалися також в Іспанію, Туреччину, Німеччину, Італію.

Обсяги експорту товарів в 2012 р. становили $137,8 млн., імпорту - відповідно $108,3 млн., з позитивним сальдо - $29,5 млн (табл. 3, додатки).

Порівняно з відповідним періодом 2011 року обсяги експорту товарів у країни колишнього СРСР збільшилися на 32,7%, імпорту - на 2,9%. збільшення обсягів торгівлі товарами з країнами колишнього СРСР відбулося переважно за разунок збільшення торгівлі з Російською Федерацією (обсяги експорту збільшилися на 27,6%, імпорту - 3,8%). При цьому Російська Федерація залишається найбільшим торговим партнером області - торгові взаємовідносини з нею становлять 35,1% зовнішньоторговельного обігу товарів області. Обсяги експорту в інші країни світу зросли на 45,1%, а імпорту - на 48,2%.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися з Російською Федерацією - 29,1%, Туреччиною - 9,4, США - 7,1, Мавританією - 6,8, Іспанією - 5,6%.

У товарній структурі експорту переважають барвники і пігменти - 23,6% (від усього експорту товарів), продукти неорганічної хімії - 14,5%, риба і рибопродукти - 12,2, чорна метали - 7,3, електричні машини - 5,4%.

Порівняно з 2011 р. в загальному обсязі експорту збільшилася питома вага продуктів неорганічної хімії (на 5%) , алюмінію і виробів із нього (на 4,9), жирів і масел тваринного і рослинного походження (на 3,8), насіння олійних культур (на 2,6), електричних машин (на 2,4%).

Протягом останніх років діяльність субєктів підприємництва Волині на зовнішніх ринках продовжує залишатися одним із найбільш важливих факторів господарського життя регіону. За 2011 рік зовнішньоторговий обіг області складав 515,0 млн. дол. США і зріс у 3,6 разів або на 374,8 млн. дол. порівняно з 2010 роком. Різке збільшення цього показника обумовлене як активізацією роботи господарських субєктів-експортерів, так і значним збільшенням обсягів продукції, закупленої за кордоном.

Рис. 2. Товарна струткутра експорту Волинської області

За цей період експорт склав 147,7 млн. дол. США і перевищив відповідний показник 2010 року на 61,8 млн. або збільшився на 71,9%. Його товарна структура сформована за рахунок продукції агропромислового комплексу, переробної галузі, текстилю і готового одягу, машин та обладнання, деревини і меблів. В інші країни експортувались також вироби із пластмас, взуття, фармацевтичні продукти.

В імпорті домінують паливно-мастильні матеріали, частка яких становить 86,8% від загальної кількості імпортних операцій або 367,3 млн. дол США, що у 6,8 разів більше за 2010 рік.

Саме таке стрімке збільшення закупівлі нафтопродуктів обмовило негативне сальдо міжнародної торгівлі у розмірі 313,0 млн. доларів США. Підсумки діяльності області у сфері зовнішніх відношень свідчать про те, що першочерговими завданнями у найближчий час є проведення дій, спрямованих на оптимізацію товарної структури міжнародної торгівлі та зменшення її відємного сальдо.

Питання розширення і поглиблення зовнішньоекономічної діяльності Волинської області останнім часом набули особливої актуальності. Це повязано насамперед зі зростанням міжнародного авторитету України як держави, що здійснює реальні кроки до більш досконалої економічної системи. І очевидно, що без просування на зовнішній ринок шляхом підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту, без активного розширення міжнародних і міжрегіональних звязків ці кроки мали б менший ефект.

Делись добром ;)