Господарський комплекс Волинської області

курсовая работа

6. Проблеми та перспективи розвитку господарського комплексу Волинської області

Аналіз сучасного стану економіки області свідчить про диспропорції в її розвитку і наявність низки проблем, а саме; дефіцит мінерально-сировинних зокрема паливних, ресурсів, а також водних і лісових ресурсів критичний рівень розвитку виробничого потенціалу; незбалансованість робочих місць; недостатній розвиток інвестиційного комплексу та інноваційної діяльності; нераціональна галузева і територіальна структура економіки та її провідних комплексів; невирішеність соціальних проблем; екологічні проблеми.

Збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу

Досягнення економічно доцільного й екологічно збалансованого використання природних ресурсів можливе через перебудову всього господарського комплексу та подолання нераціональної структури його територіальної організації. Для цього потрібно:

* забезпечити ефективне нормативно-правове регулювання державних функцій щодо власності, управління та використання природних ресурсів;

* створити та впровадити уніфіковані кадастри природних ресурсів;

* при формуванні балансу природних ресурсів на всіх рівнях природокористування обовязковим є врахування можливості залучення техногенних родовищ і відходів;

Делись добром ;)