Еколого-географічний аналіз пустель і процесів опустелення

дипломная работа

РОЗДІЛ 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ПУСТЕЛЬ ТА НАПІВПУСТЕЛЬ

пустеля екологічний біогеоценоз опустелення

Делись добром ;)