Еколого-економічна ефективність використання землі в Луцькому районі

курсовая работа

1.3 Економічна характеристика Луцького району

Економічний потенціал промисловості району формує переробна промисловість, зокрема харчова галузь.

За січень - лютий промислові підприємства району реалізували продукції на суму 162,2 млн. грн. (16,2 відсотка обласного обсягу). У розрахунку на одну особу реалізовано продукції на суму 2725 грн.

У аграрному секторі району за 2009 рік вироблено валової продукції (в порівняльних цінах 2005 року) на суму 251,3 млн. грн. Сільськогосподарськими підприємствами відповідно вироблено продукції на суму 95,5 млн. грн., що на 7,6 млн. грн. менше у порівнянні з 2008 роком.

За І квартал 2010 року сільськогосподарськими підприємствами реалізовано на забій 479 тонн худоби в живій вазі, що на 29,8 відсотка менше, ніж торік. Продуктивність дійного стада становить 1144 кг, що на 102 кг або 9,8 більше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

В активній частині господарств вводяться в дію сучасні технології і обладнання, що є запорукою дальшого розвитку галузі, а саме підвищення продуктивності та економічної ефективності тваринництва.

У районі 25 підприємств виконують будівельні роботи. Обсяг виконаних ними робіт за січень - березень поточного року склав 3,2 млн. грн., що на 51,7 відсотка менше, ніж у І кварталі 2009 року. Питома вага району в обласних показниках складає 11,3 відсотка.

8 грудня 2009 року введено в експлуатацію обєкти першої черги нового заводу з виробництва харчових продуктів ВАТ „Волиньхолдінг” (с. Смолигів), а на поточний рік запланована здачу в експлуатацію усього комплексу.

Зведений бюджет району за І квартал виконано на 74,9 відсотка (надійшло 7,6 млн. грн.).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування субєктів господарювання району за січень - лютий 2010 року склав 1,7 млн. грн. збитку.

До стабільно працюючих прибуткових підприємств можна віднести ВАТ „Волиньхолдінг”, ТзОВ „Кромберг енд Шуберт Україна” та ТзОВ „Модерн - експо”.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації, з урахуванням діяльності підприємців - фізичних осіб, за І квартал поточного року становив 40,8 млн. грн., що у порівняних цінах на 1 відсоток менше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

Переважну частину загального обсягу (81,9 відсотка) формують підприємства - юридичні особи. Вони реалізували товарів на суму 33,4 млн. грн., що у порівняних цінах на 0,8 відсотка менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Щорічно зростає продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації в розрахунку на одного жителя району, середньомісячний його розмір досяг 229 грн. (за І квартал 2009 року - 203 грн.).

Головним пріоритетом у соціальній сфері залишається сприяння зростанню грошових доходів населення, підвищення рівня життя.

За 2009 рік середньомісячна заробітна плата працівників району склала 1333 гривень.

Як і раніше, має місце диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Вищий рівень зарплатної плати спостерігається у працівників промисловості та освіти (відповідно 1610 і 1516 грн.), найнижчий її розмір - у рибальстві (698 грн.).

На 1 квітня 2010 року допущена заборгованість із виплати заробітної плати серед економічно - активних підприємств у сумі 164,2 тис. грн., а саме: ВАТ „Волиньрибгосп” - 78,9 тис. грн., „Луцька ДПМК” - 38,1 тис. грн., СМП „Луцькагробуд” - 23,9 тис. грн., „ВСМ Косметікс” - 18,1 тис. грн., ДПДГ „Рокині” - 5,2 тис. грн. Порівняно з попереднім місяцем заборгованість зменшилась на 53,1 тис. грн.

За І квартал 2010 року субєктам підприємницької діяльності району продано 1 земельну ділянку загальною площею 0,2 га на суму 21,9 млн. грн.

Мале підприємництво характеризується стійкою тенденцією до зростання кількості субєктів малого підприємництва.

Малий бізнес забезпечує роботою майже 6 тисяч осіб, що становить 18 відсотків економічно активного населення працездатного віку.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення кількість малих підприємств становить 65 (середній по області - 45).

Всього на обліку в районному центрі зайнятості станом на 1.04.2010 року знаходиться 486 осіб, що на 385 осіб менше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

Працевлаштовані 207 осіб, що на 9 осіб більше, ніж у 2009 році, 75 осіб задіяні до оплачуваних робіт, 43 особи направлено на професійне навчання.

Одним з основних питань, які мають першочерговість вирішення, є створення нових робочих місць. За звітний період їх створено 353, що становить 39,2 відсотка річного завдання. Власні надходження Пенсійного фонду України в районі за січень - березень склали 23 млн. грн., що становить 100 відсотків планового показника. Середній розмір пенсії по району склав 855,76 грн. Кількість одержувачів пенсії в районі станом на 1.04.2010 року становить 13487 осіб, в тому числі через банківські установи - 3235 особи, що складає 24 відсотки. Виплата пенсій проводиться своєчасно, в строки, передбачені чинним законодавством. На 1 січня 2010 року в район надійшло, з початку інвестування, прямих іноземних інвестицій на суму 20,3 млн. дол. США, що становить 6,2 відсотка обласного обсягу. Обсяг іноземних інвестицій на одного жителя становить 340,6 дол. США. 29 підприємств району отримали інвестиції. За 2009 рік у розвиток економіки та соціальну сферу району субєктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 439,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 15,4 відсотка обласного обсягу. Найвагомішу частку з них (90,2 відсотка) мають інвестиції в основний капітал - 396,1 млн. грн., що на 6,7 відсотка менше, ніж у 2008 році. Господарюючі субєкти району за січень - лютий експортували товарів на 19,9 млн. дол. США, що в 1,6 раз більше, ніж у 2009 році. В той же час, імпорт товарів збільшився в 1,4 рази і досяг 21,5 млн. дол. США. Перевищення імпорту над експортом сформувало відємне сальдо зовнішньої торгівлі в сумі 1,6 млн. дол. США, а коефіцієнт покриття імпорту експортом збільшився до 0,9 (за січень - лютий 2009 року - 0,85).

Висока питома вага району в показниках зовнішньоекономічної діяльності області. Вартість товарів, експортованих підприємствами району, становить 36,8 відсотка обласного обсягу. Питома вага імпортних товарів, одержаних підприємствами, становила 39,3 відсотка обласного обсягу.

Делись добром ;)