Еколого-економічна ефективність використання землі в Луцькому районі

курсовая работа

2.4 Аналіз сучасного стану використання земельного фонду

Агропромисловий комплекс району є функціонально-територіальною частиною агропромислового комплексу Волинської області.

Загальна площа району становить - 97,3 тис. га, з них сільськогосподарські угіддя - 73,7 тис. га, в тому числі:

- рілля - 65,1 тис. га;

- багаторічні насадження - 2,7 тис. га;

- сінокоси - 2,6 тис. га;

- пасовища - 3,3 тис. га.

Виробничу сферу агропромислового комплексу формують 36 сільськогосподарських підприємства, в тому числі:

14 приватних підприємств;

12 товариств з обмеженою відповідальністю;

2 сільськогосподарських виробничих кооперативи;

2 відкритих акціонерних товариства;

3 закритих акціонерних товариства;

2 дослідних господарства.

Крім того, в районі зареєстровано 105 селянських (фермерських) господарств.

За І квартал 2010 року в районі вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 19,1 млн. грн.

Використання землі як природного ресурсу - специфічна особливість сільськогосподарського виробництва, в результаті якого створюються продукти харчування, тобто основні матеріальні блага для суспільства. Кабінетом Міністрів України від 12 січня 1993 року у відповідності до положення про порядок ведення державного земельного кадастру вказується, що облік кількості земель ведеться за власниками землі і землекористувачами, в тому числі і фермерами. При розробці проекту консолідації сільськогосподарських угідь необхідне уточнення масивів сільськогосподарських угідь, виділених для розміщення фермерських господарств з врахуванням існуючої дорожньої мережі та іншої інфраструктури, особистих підсобних господарств, індивідуальної забудови, урочищ природоохоронних територій, сінокосіння та випасання худоби.

Делись добром ;)