Економіка Івано-Франківської області

курсовая работа

РОЗДІЛ 2. Аналіз демографічної ситуаціі та характеристика трудових ресурсів Івано-Франківськой області

Загальна кількість наявного населення у Івано-Франківській області , за уточненими даними Всеукраїнського перепису населення, становила 1 млн. 409,8 тис.осіб.

Міське населення області склало 593 тис.осіб, або 42,1% , сільське - 816,8 тис.осіб, або 57,9%.

За результатами Всеукраїнського перепису населення, в області чоловіків - 665,2 тис.осіб, або 47,2% , жінок - 744,6 тис.осіб, або 52,8% .

У 15 містах області, в тому числі 5 - обласного значення, проживає 390,1 тис. осіб, або 66 % міського населення.

Загальна кількість постійного населення області станом на 5 грудня 2001 року склала 1 млн. 406 тис.осіб, в тому числі чоловіки - 663,3 тис. осіб, або 47,2%, жінки - 742,9 тис. осіб, або 52,8% , міське населення - 586 тис. осіб, або 41,7% , сільське - 820 тис. осіб, або 58,3%.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризується наступним чином: зниження народжуваності в області за останні роки призвело до зменшення частки дітей у загальній кількості населення з 25,7% у 1989 році до 21,7%. Поряд з тим, підвищилась частка осіб працездатного віку на 1,8 % і у віці, старшому за працездатний (2,2%), що свідчить про зростаюче старіння населення та ускладнює демографічну ситуацію.

Івано-Франківська область - одна з найменше урбанізованих областей України. У загальній схемі розселення населення Івано-Франківської області виділяється найбільш густонаселений ареал - райони Придністровя і рівнинної частини Покуття (межиріччя Лозини і Дністра). Особливістю системи розселення області є те, що майже всі крупні населені пункти області розташовуються в гирлах гірських річкових долин біля виходу їх на рівнину.

Івано-Франківськ - головне місто області - різко домінує в ієрархії міських поселень. Окрім нього в області немає жодного міста стотисячника і лише два 50-тисячника - Коломия та Калуш. Серед решти міст виділяються ті, що виросли на нафтопромислах Долина і Надвірна, а також курортно-туристичний центр Яремча. Решта міст - дрібні центри, що спеціалізуються на переробці місцевої сільськогосподарської сировини і обслуговуванні невеликих за площею, але густонаселених сільських територій.

На території Івано-Франківської області проживає більше 80 національностей і народностей. Корінною національністю в області є українці - їх частка в загальній чисельності населення у всіх адміністративно-територіальних одиницях області, окрім м. Івано-Франківська і м. Коломия перевищує 95%. Друга за чисельністю національність - росіяни, їх в області близько 4% від загальної чисельності населення області. Основна зона їх мешкання - це міська місцевість. Росіяни проживають головним чином у м. Івано-Франківськ, м. Коломия і м. Калуш. У решті районів області частка росіян в загальній чисельності населення не перевищує 3%. Серед інших національностей області виділяються білоруси і поляки.

Впродовж січня-жовтня 2012 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 9476 осіб, в т.ч. статус безробітного мали 6058 осіб.

Станом на 01.11.2012 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2779 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 1,74% проти 1,45% на відповідну дату минулого року.

Серед безробітних 64,4% становили жінки, 68,8% - особи, які займали посади службовців, 25,7% - працювали за робітничими професіями, 52,9% - молодь у віці до 35 років.

Протягом січня-жовтня 2012 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 5581 особу.

Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями є надання дотацій за рахунок Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Впродовж січня-жовтня 2012 року шляхом надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 305 безробітних, в т.ч. за рахунок надання дотації роботодавцям з державного бюджету для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем, працевлаштовано 29 випускників навчальних закладів.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-Франківським міським центром зайнятості проводилась професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. В січні-жовтні 2012 року до професійного навчання було залучено 1142 особи, працевлаштовано після закінчення навчання 660 осіб.

Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, для зайняття підприємницькою діяльністю в січні-жовтні 2012 року 65 осіб отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю.

З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян державною службою зайнятості разом з місцевими органами влади продовжується активна робота щодо залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах. Протягом звітного періоду залучено до громадських робіт 346 безробітних.

Згідно даних, які надійшли до міського центру зайнятості протягом січня-жовтня 2012 року передбачалось вивільнити з підприємств, установ і організацій в звязку з скороченням чисельності, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств 4807 осіб, фактично вивільнено 798 осіб (16,6 %).

Делись добром ;)