Комплексна географічна характеристика Шацького адміністративного району

реферат

Вступ

Шацький район - це мальовничий край Волинської області в якому поєднані численні водойми з лісовими масивами, своєрідний поліський колорит, різноманіття рослинних угруповань та висока їх естетична цінність, тому він приваблює туристів не тільки з України, а й з Європи.

Предметом дослідження індивідуального науково-дослідного завдання виступає комплексна географічна характеристика Шацького краю.

Обєктами вивчення є: географічне положення; історико-географічні аспекти виникнення та розвитку населених пунктів, формування кордонів та адміністративного центру; природні умови та ресурси; природно-заповідний фонд; населення, а також господарство району.

Мета дослідження - розкрити унікальність Шацького району.

Завдання дослідження:

1. дати характеристику Шацького району;

2. визначити географічні й історико-географічні особливості Шацького району;

3. виокремити характерні риси клімату, гідрологічної сітки, рельєфу, ґрунтів, рослинного покриву території;

4. охарактеризувати природні ресурси району і його ПЗФ;

5. дослідити населення та господарство району.

Делись добром ;)