Комплексна географічна характеристика Шацького адміністративного району

реферат

Розділ 3. Природні умови

Геологічна будова району представлена переважно середньочетвертинними відкладами, зокрема водно-льодовиковими. Дані відклади представлені різнозернистими пісками, суглинками та супісками. Також в межах заповідної території присутні моренні відклади, це валунні супіски, піщано-гравійні суміші. Оскільки ця територія знаходиться у межах крайової зони Дніпровського льодовика трапляються флювіогляціальні відклади. Сучасні відклади в представлені болотними відкладами, зокрема торфом різного ступеня розкладу.

Рельєф району рівнинний з незначним нахилом на північ і абсолютними висотами в межах 160-180 м над рівнем моря. Наявні такі форми рельєфу: льодовикові горби і пасма (напірні, насипні, долини льодовикового виорювання), водно-льодовикові (ози), флювіальні (прируслові вали, гриви та ін.), озерні (озерні улоговини, пляжі, давні берегові лінії), карстові (лійки, карстово-суфозійні западини), еолові (кільцеві і шпилясті дюни). Також наявний озерний тип рельєфу, утворений озерними улоговинами різної форми і генезису; переважають карстово-льодовиково-акумулятивні типи озерних улоговин, а основними процесами сучасного морфогенезу є заболочування, еолова дефляція, карст.

Клімат Шацького району помірно-континентальний, вологий, з мякою зимою і нестійкими морозами, частими відлигами та нежарким літом, значними опадами, затяжними весною та осінню. Температура води в переважній більшості озер району стає придатною для купання з другої декади червня і триває в середньому 80 днів (до другої декади вересня). Максимальна температура води +22єС.

На території Шацького району знаходиться 24 озера загальною площею близько 6,4 тис. га, які розділяються Головним Європейським вододілом до басейнів Балтійського і Чорного морів. За походженням озера відносяться до різних генетичних типів. Вода в озерах гідрокарбонатно-кальцієва з невисокою мінералізацією, чиста і придатна для пиття. Найбільше озеро Світязь, площа якого становить понад 2,6 тис. гектарів з найбільшою глибиною 58,4 метрів (саме тому його називають ”Українським Байкалом”). Світязь у своїй величині неповторний, він поступається площею хіба що заплавним озерам в пониззі Дунаю, зате по глибині немає собі рівних не лише в Україні. Найбільше захоплюються туристи чистотою озерної води. Вона настільки чиста й прозора, що при восьмиметровій глибині проглядається дно.

Озеро Світязь карстового походження. Живлять його артезіанські джерела. Середня глибина водоймища - 7 м, максимальна - 58,4 м. Довжина озера 9,3 км, ширина - 4,8 км. Водна поверхня займає площу 2750 гектарів. У вітряну погоду хвилі тут досягають півтораметрової висоти.

Тут переважають дерново-підзолисті ґрунти, що сформувалися на давньоалювіальних та флювіогляціальних відкладах. Високе залягання ґрунтових вод сприяє формуванню глейових різновидів цих ґрунтів. Обмежено поширені дерново-карбонатні ґрунти на кальцитових глинах та суглинках, що мають лужну реакцію, значний вміст карбонатів та гумусу. Під травянистою рослинністю сформувалися дерново-глейові та лучні ґрунти на алювіальних відкладах. Значну частину території займають торфяні ґрунти, що утворилися в пониженнях внаслідок надмірного зволоження.

За геоботанічним районуванням територія Шацького поозеря належить до Ратнівсько-Любешівського (Верховоприпятського) району з переважанням соснових лісів чорницево-зеленомохових та евтрофних осокових боліт. Ліси займають 24,5 тис. га. Найпоширеніші сосняки-чорничники, які мають високий рекреаційний потенціал в сезон збирання достиглих ягід. Дещо менші площі під сосновими лісами, зелено моховими та вересовими, які відзначаються особливою привабливістю та своєрідною красою і являються хорошим місцем для збирання грибів. Вершини піщаних гряд вкриті сосняками лишайниковими. Дубово-соснові ліси на території парку трапляються зрідка і займають близько 2%.

Флора району налічує 800 видів вищих судинних рослин. На території парку зустрічається 28 рідкісних видів рослин, занесених до "Червоної книги України”.

Фауна парку представлена типовими поліськими видами. Тут представлені майже всі види західно-географічного зоогеографічного району. На його території зареєстровано ссавців-44 види, птахів-241, плазунів-7, земноводних-12, риб-29.

Серед ландшафтів розрізняють денудаційні рівнини, складені карбонатним породами і перекриті місцями водно-льодовиковими відкладами з різнотравно-злаково-осоковими луками і дубово-сосновими лісами на дернових карбонатних і дерново-слабо-підзолистих ґрунтах переважно розорані займають найбільшу частину заповідної зони. Також присутні зандрові рівнини з зелено моховими і чорничниковими сосняками з домішкою дрібнолистяних порід на дерново-слабопідзолистих і середньопідзолистих ґрунтах, які розміщені у південно-східній частині ШНПП. На південь від озера Світязь переважають еолові пасма і горби з сосняками лишайниками і вересовими з домішками ялівника на дерново-слабопідзолистих ґрунтах ландшафти. В східній частині парку зосереджені межирічні пониження, зайняті осоковими луками і травяно-сфагновими болотами на торфяно-болотних ґрунтах і торфовищах.

географічний шацький адміністративний район

Делись добром ;)