Комплексна географічна характеристика Шацького адміністративного району

реферат

Висновок

Дослідивши характеристику Шацького району, його географічні особливості, характерні риси клімату, гідрологічної сітки, рельєфу, ґрунтів, рослинного покриву території, тваринного світу, природних ресурсів, ПЗФ, а також населення та господарства можна виокремити, що завдяки мальовничим природним ландшафтам, а саме Шацького національного природного парку, його значній мозаїчності рослинного покриву, масивам лісу, а також характерному для даної місцевості помірно-теплому і мякому клімату ця територія характеризується високим рекреаційним потенціалом.

Список використаних джерел

1. Демянюк О. Деякі аспекти туристично-краєзнавчої привабливості Шацького району / О. Демянюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Шацьке поозеря у світовій та українській історії: матеріали XLV міжнар. наук. іст. - краєзн. конф. - Луцьк, 2013. - С.63-68.

2. Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область // Редколегія І.С. Клімаш, Н.Л. Алексєєва, А.І. Вербівська та ін. - К.: Редколегія енц. УРСР, 1970. - 748 с.

3. Шацький національний природний парк [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/svityaz/shatskyi-natsionalnyi-pryrodnyi-park.

4. Пясецький В. З історії районних центрів Волинської області / В. Пясецький // Минуле і сучасне Волині та Полісся. М-ли ХІІІ Волинської наук. іст. - краєзн. конф. - Луцьк: Надстиря, 2004. - С.238-270.

5. Краєзнавчі обєкти Волинської області // Проблеми педагогічних технологій. Краєзнавчі м-ли в екологічному туризмі. Зб. наук. праць. - 2009. - Вип.5/6. - С.210-247.

6. Бірюліна О.600 років від часу першої писемної згадки про смт. Шацьк (1410) / О. Бірюліна // Календар знаменних і памятних дат Волині на 2010 рік / ред. - упоряд. Є.І. Ковальчук, Е.С. Ксендзук. - Луцьк: ПВД "Твердиня", 2009. - С.138-141.

7. Шацький район [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://volynrada.gov.ua/map/shatskii-raion.

8. Екологічний паспорт Волинської області (2014р).

Делись добром ;)