Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

курсовая работа

ВСТУП

Уральська гірська країна є природною межею між двома часинами світу - Європою та Азією. Особливості географічного положення цих гір, їх значна протяжність з півночі на південь зумовлює відмінності в окремих компонентах фізико-географічних умов.

Тому детальне дослідження Уральської гірської системи є важливим для комплексного розуміння причинно-наслідкових звязків між явищами та процесами.

Метою курсової роботи є детальне вивчення фізико-географічних умов Уральської гірської країни.

Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно виконати ряд завдань:

1) Розглянути особливості географічного положення гірської країни;

2) Виявити взаємозвязок між геологічною будовою та формами рельєфу;

3) Описати кліматичні умови території;

4) Розглянути внутрішні води Уральської гірської країни;

5) Дослідити сучасний стан ландшафтів Уралу;

Обєктом вивчення є Уральська гірська країна.

Предметом дослідження в курсовій роботі є фізико-географічні характеристики Уральської гірської країни.

Результати вивчення в курсовій роботі можуть використовуватися на уроках з фізичної географії та в позаурочних заходах як теоретичний навчальний матеріал.

Делись добром ;)