Комплексна характеристика Болгарії

реферат

3. Спеціалізація господарського комплексу країни

Розміри ВНП - 9% ВНП світу. Болгарія відноситься до країн, що розвиваються. Розвиваються такі галузі, як машинобудування (на 2/3 залежить від імпорту), хімічна промисловість (парфумерна), с/г (рослинництво), промисловість розвинута в основному слабо. Займає перше місце по експорту та виробництву рожевої олії. Болгарія - індустріально-аграрна країна. Основні галузі економіки: машинобудівна та металообробна, харчова, хімічна, текстильна, конструкційних м-лів. Осн. тр-т - залізничний, автомобільний, морський, повітряний. Гол. морські порти: Варна, Бургас. У Болгарії 10 аеропортів, з них три міжнародних - в Софії, Варні і Бургасі.За даними : ВВП - $ 11,3 млрд Темп зростання ВВП - 3,5 %. ВВП на душу населення - $1372. Прямі закордонні інвестиції - $ 14 млн Імпорт (г.ч. станки, обладнання для ГЕС і АЕС, автомобілі, вугілля, нафта і електроенергія) - $ 5,8 млрд У сiльському господарствi зайнято 1/4 робочого матерiального продукту. для його потреб використовуеться 1/2 ргорп.частя1{аземельзродЯ. РослинницТво за артiстю гтродукцП передус. Серед зерновях найбiльше значения ають гщiениця 1 кукурудза. Вирощують соняшник 1 цукровi буряка.тваринництв i головним напрямком виробництво молка і сирів. Розводять також велику рогату худобу мясного напряму, свяпей, тггщю. Багато овець 1 кiз. Тваринняцгво переважво ктенсивне, вiдгiннопасовищне. Широко використовуються рськi пасонища.Характерна риса сільського господарства Болгарiї -- наявнiсть у ньому рис, якi эближують його з сiльським господарством Середземно. мор `я. Мова йде про високу частку в ньому овочiвницгва i садiвницгва, башгганних, винограду, тютюну та ефiроолiю. З посiву бавовнику все це рудомiсткi культури з експортною орiєптацiсю. Болгарія славиця своїми томатами, перцем, цибулею, яблуками, грушами, слинами, абрикосами, персиками, кавунами i динями, сто- ловим виноградом i виноградним вином. Разом з Туреччиною вона с головнкм виробником сигарет i сушеного листя тютюну схiдних сортiв. Болгарськi ефiроолiйнi культури -- троянда, мята, лаванда і парфуми, сгворенi на iх основi, набули свiтової слави.Головними сільськогосподарськими районами Болтаргії є Нижньодунайська рiвнина, рiвнини рiчки Марицi і Причорноморська Няжньодунайська i Причорноморська рiвнини -- головнi житницi країни. Рiвнiна Марицi район садiв, овочв, винограду, тютюну і ефiроолiйних. кулыур, а також бавовнику.Важливу роль у Господарствi Болгарii займає мiжнародний туризм. Iснує вiдповдна туристична iнфраструкгура. Вона включас мережу курортiв мiжнародного значення на узбережжi Чорного моря (<Золотi пiски, <Албена, <Сонячний берег» та iшлi), в горах i бiля цілющих мiнеральних джерел.

Делись добром ;)