Національні заповідники України

курсовая работа

2.2 Проблеми та перспективи розвитку заповідників

За останні роки намітились негативні тенденції в розвитку мережі ПЗФ і заповідної справи в цілому. Зокрема, знизились темпи зростання площі природно-заповідного фонду. Спостерігається значне відставання розвитку системи територій та обєктів природно-заповідного фонду в Україні порівняно з країнами Європи, де показник заповідності (відношення площі земель ПЗФ до площі держави) становить у середньому близько 15 відсотків. Недосконалість існуючої законодавчої бази, відсутність чітко визначеної стратегії розвитку заповідної справи та недосконалість системи управління нею, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення установ ПЗФ, відсутність єдиної системи оплати праці, соціальних гарантій та пільг для їх працівників, низький рівень екологічної освітита інформованості населення зумовлюють загрозу нецільового використання та втрати територій та обєктів природно-заповідногофонду. Значно зросла загроза втрати зарезервованих та перспективних для подальшого заповідання цінних природних комплексів. Серед основних проблем слід назвати:

- неузгодженість законодавства у сфері заповідної справи із земельним, водним,законодавствами;

- зниження темпів зростання площі ПЗФ за рахунок створення нових територій;

- ліквідація спеціальних підрозділів заповідної справи у складі територіальних органів;

- незавершене встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та обєктів ПЗФ;

- недостатні обсяги фінансування заходів щодо збереження територій та обєктів ПЗФ.

З метою вирішення цих проблем Президентом України було прийнято Указ від 23.05.2005№ 838/2005 “Про заходи щододальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні”. Саме найого виконання Мінприроди підготовлено і погоджується в установленому порядку проект Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року та проект Закону “Про внесення зміндо Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, який на цей час на розгляді у Кабінеті Міністрів України. Значним поштовхом у подальшому розвитку мережі територій та обєктів ПЗФ заповідної справи стало прийняття Президентом України за ініціатив

Делись добром ;)