Острів Зміїний

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. Острів Зміїний - унікальний історико-археологічний обєкт далекого минулого України. Приступаючи до систематичного аналізу острова Зміїний, потрібно мати чітке уявлення щодо даної території.

Потрібно створити коректну ментальну основу ухвалення управлінських рішень по острову і його акваторії. Наскільки можна зрозуміти, острів постійно «на слуху» і по ньому приймаються різного роду рішення на державному рівні. Це повязано з невизначеністю державного кордону в цьому районі Чорного моря і великими родовищами нафти і газу на шельфі. Ймовірно, саме з цієї причини є велика кількість проектів щодо освоєння острова і його акваторії. Розмір острова, від частого повторення його назви в засобах масовій інформації і документах явно збільшується. Є територія острова Зміїний і є простір острова Зміїний, що набагато перевищує його територію.

Ймовірно, одна з причин, по якій численні управлінські рішення по острову Зміїний немає можливості послідовно реалізувати, повязані з тим, що ті хто їх приймає не цілком представляється «масштаб території», про яку мовиться в проекті і складності реалізації проектів. Як наслідок нерозуміння острова і його місткості, рішення залишаються на папері.

Питання про статус острова Зміїний постало в 2001 році. Тоді українська компанія "Чорноморнафтогаз" виявила в шельфі поклади нафти і газу в 40 кілометрах від острова. Статус самого острова визначає і порядок розмежування територіальної зони навколо нього.

Румунська сторона стверджує, що Зміїний -- не острів, а скеля, частина рифа. Таким чином, акваторію навколо скелі слід розглядати, не інакше як вільну економічну зону. Український уряд, зі свого боку, категорично не згодний з позицією Бухареста.

Стосовно острова Зміїний, суд підтвердив українську приналежність самого острова та наявність українських територіальних вод навколо острова, однак разом з тим вирішив, що цей острів не є складовою частиною берегової лінії.

Розробленість теми:

Про острів Зміїний, який має близько 20 назв протягом своєї історії, писали багато авторів, починаючи із старогрецьких.

Те, що робилося численними авторами по острову Зміїний в останні два роки повязано з Гаазьким судом і політикою. Саме суд дав спалах авторській активності відносно цієї складно доступної території.

Острову присвячені роботи С.А. Андронати, О.С. Бойко, С.А. Булатовича, Т.В. Васильевої, А.Ю. Гордєєва, Ю.П. Зайцева, А.П. Золотницького, В.О. Іваниці, Д.А. Кiвганова, А.І. Корзюкова, І.М. Молдованова, Н.Н. Мурзакевича, Д.В. Ніколаєнка, А.С. Островерхова, С.Б. Охотнікова, В.М. Пащенка, Т.С. Самойлової, І.В. Тункіної, Л.Н. Суховей, М. Яковлєва, В.А. Смінтіної та ін.

Мета курсової роботи полягає у вивченні історії, природних умов та проблем острова Зміїний.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

виявити та опрацювати літературу з теми курсової роботи;

проаналізувати історію острова Зміїний;

охарактеризувати географію та природні умови Зміїного;

розкрити особливості картографічного відображення острова;

вивчити сучасні проблеми Зміїного та рішення Гаазького суду;

проаналізувати проект майбутнього острова Н. Веліканової.

Обєктом дослідження для даної курсової роботи є острів Зміїний.

Предметом є дослідження проблем острова Зміїний.

Методи дослідження: обумовлені обєктом і предметом курсової роботи. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про історію, природні умови, географію острова Зміїний, здійснено огляд проблеми, повязаної з островом.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається з трьох розділів.

У першому розділі розглядається історія острова Зміїний, географічні особливості та природні умови, картографічне відображення острова. У другому розділі характеризується сучасний стан проблеми, повязаної з островом Зміїний та рішення Гаазького суду.

У третьому розділі здійснюється аналіз проекту майбутнього острова Н. Веліканової.

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та обєкт дослідження, окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження.

Делись добром ;)