Острів Зміїний

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Острів Зміїний - унікальний історико-археологічний обєкт далекого минулого України. Він входить до "Державного реєстру національного надбання (памятки історії, монументального мистецтва та археології)".

Розташований в північно-західній частині Чорного моря. Віддаленість від українського берега складає 35 км, від румунського - 36 км, від турецького - 420 км, від м. Одеси - 160 км, від півострова Крим - 175 км. Географічні координати острова - 45°1518 північної широти, 30°1215 східної довготи.

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу, згідно з Указом Президента України від 9 грудня 1998 року №1341/98 «Про території та обєкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» на о. Зміїний встановлений загально-зоологічний заказник загальнодержавного значення «Острів Зміїний» з прилеглою 500-метровою акваторією Чорного моря загальною площею 232 га, що має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність.

Одразу після підписання українсько-румунського Договору про відносини добросусідства та співробітництво у 1997 році сторони розпочали переговори про розмежування морських просторів у Чорному морі. Однак після 24-х раундів переговорів, які тривали до 2004 року, згоди так і не дійшли. Україна вважала доцільним продовжувати переговори, але Румунія вирішила звернутися до Міжнародного Суду ООН, оскільки про таку можливість сторони домовились при підписанні Договору 1997 року. Причиною міждержавної суперечки став острів Зміїний. Головною проблемою в делімітації шельфу і виняткових економічних зон України і Румунії в Чорному морі є юридичний статус острова Зміїний.

Питання про статус острова Зміїний постало в 2001 році. Тоді українська компанія "Чорноморнафтогаз" виявила в шельфі поклади нафти і газу в 40 кілометрах від острова. Статус самого острова визначає і порядок розмежування територіальної зони навколо нього.

Румунська сторона стверджує, що Зміїний -- не острів, а скеля, частина рифа. Таким чином, акваторію навколо скелі слід розглядати, не інакше як вільну економічну зону. Український уряд, зі свого боку, категорично не згодний з позицією Бухареста.

Стосовно острова Зміїний, суд підтвердив українську приналежність самого острова та наявність українських територіальних вод навколо острова, однак разом з тим вирішив, що цей острів не є складовою частиною берегової лінії.

Cуд вирішив, що лінія морського кордону, що розділяє континентальний шельф та виключні економічні зони Румунії та України в Чорному морі, починається з точки 1, що визнана сторонами в статті 1 Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону від 2003 року, проходить по дузі радіусом 12 морських миль, що відмежовує територіальне море навколо острова Зміїний, до точки 2 з координатами 45°0318.5 північної широти та 30°5837.3 східної довготи, де ця дуга перетинається з лінією, проведеною на рівних відстанях від континентального узбережжя Румунії та України. Від точки 2 лінія кордону проходить по рівновіддаленій лінії через точки 3 (координати 44°4638.7 північної широти та 30°5837.3 східної довготи) та 4 (координати 44°4413.4 північної широти та 31°1027.7 східної широти) до точки 5 (координати 44°0253.0 північної широти та 31°2435.0 східної широти). Від точки 5 морський кордон проходить по рівновіддаленій від румунського та українського узбережжя лінії напрямком на південь, починаючи від геодезичного азимуту 185°2354.5 і до точки, де він перетинається з виключними економічними зонами інших держав. Таке проходження лінії розмежування практично точно відтворює лінію, запропоновану радянською стороною на переговорах про розмежування з Румунією в 1987 році.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андронати С.А. Остров Змеиный и прилегающий шельф Черного моря как объекты исследований учреждений Национальной академии наук Украины// Вісник Одеського національного університету. - 2005. - Т. 10. - Вип. 4. - С.14-20.

2. Бойко О.С. Методология исследования решений Международного суда по делимитации акваторий// Проблемы развития приграничных территорий и их участия в интеграционных процессах. - Луцк: ВНУ им. Леси Українки, 2009. - С. 88.

3. Бойко О.С. Решения по делимитации Мирового океана как объект и предмет исследования// Проблемы развития приграничных территорий и их участия в интеграционных процессах. - Луцк: ВНУ им. Леси Українки, 2009. - С. 84.

4. Бойко О.С. Эволюция конфликтов и картографическое обеспечение делимитации государственных границ в Мировом океане// Проблемы развития приграничных территорий и их участия в интеграционных процессах. - Луцк: ВНУ им. Леси Українки, 2009. - С. 53.

5. Булатович С.А. Античные находки на о. Змеиный// Проблемы археологии Северного Причерноморья. - Херсон, 2000. - С. 56-57.

6. Васильева Т.В. Флора острова Змеиный// Вісник Одеського національного університету. - 2005. - Т. 10. - Вип. 4. - С. 66-73.

7. Гордєєв А.Ю. Визначення довжин берегової лінії Чорного і Азовського морів в межах України// Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: Зб. наук. пр. Одес. нац. ун-ту та Мелітоп. держ. пед. ун-ту. - Мелітополь - Одеса, 2000. - С. 24-27.

8. Зайцев Ю.П. Значение острова Змеиный в функционировании экосистемы семеро-западного шельфа Черного моря// Вісник Одеського національного університету. - 2005. - Т. 10. - Вип. 4. - С. 20-28.

9. Золотницкий А.П. К вопросу о перспективах культивирования моллюсков в акватории о. Змеиный// Вісник Одеського національного університету. - 2005. - Т.10. - Вип. 4. - С. 249-257.

10. Іваниця В.О. Результати досліджень екосистеми о. Зміїний: Матеріали науково-практичної конференції „Екологічні проблеми Чорного моря”. - Одеса, 2004. - С. 66.

11. Кiвганов Д.А. Острiв Зміїний - одна з важливих територій для збереження бiологiчного рiзноманiття. - Полтава, 2004. - С. 134-136.

12. Корзюков А.И. Остров Змеиный - как объект экологического туризма. - Одесса: Феникс, 2005. - С. 133-134.

13. Корзюков А.И. Остров Змеиный - природно-исторический памятник национального и международного значения. - Одесса, 1999. - С. 81-82.

14. Корзюков А.И. Птицы острова Змеиный, занесенные в Красную книгу Украины// Экосистемы дикой природы (охрана, природопользование, мониторинг). - 1999. - Вып. 5. - С. 27-30.

15. Корзюков А.І. Острiв Змiїний. - К.: Знання, 2003. - С. 208-209.

16. Корзюков А.І. Острів Зміїний та сучасний стан його флори// Вісник Одеського національного університету. - 2004. - Т. 9. - Вип. 1. - С. 65-71.

17. Масляк П.О. Географія України. - К.: Зодіак-Еко, 2006. - С. 57-59.

18. Молдованов И.М. Функциональное зонирование острова Змеиный и его акватории. Теоретические проблемы и практические задачи. - К.: КНУБА, 2008. - С. 207-214.

19. Мурзакевич Н.Н. Поездка на остров Левки, или Фидониси. - Одесса, 1999. - С. 549-562.

20. Николаенко Д.В. Архитектурные проекты и архитектурные реалии острова Змеиный. - К.: КНУБА, 2008. - С. 182-188.

21. Николаенко Д.В. Промышленное разведение мидий как специализация острова Змеиный. Оценка инвестиционного проекта. - К.: КНУБА, 2008. - C. 201-206.

Делись добром ;)