Політична карта світу

реферат

Вступ

Політична карта світу відображає місце країн у сучасному світі, їх політико-адміністративну структуру, еволюцію форм державного устрою. Вивчення її аспектів у динаміці, в історичній послідовності представляє особливий інтерес для географів. Особливо важливо знати якісні та кількісні зміни, що відбуваються на політичній карті світу. Під якісними змінами маються на увазі зміни форм державного устрою, форм правління, зміна політичного статусу, зміни в місці розташування і назві столиць, назв країн, утворення різних міждержавних утворень, з метою інтеграції або співробітництва. Такі міжнародні організації або спілки можуть багато в чому змінити співвідношення сил (політичних, економічних і т.д.) на міжнародній арені. Під кількісними змінами маються на увазі обєднання або розпад держав, добровільні поступки (або обмін) країнами ділянок суші або територіальних вод, відвоювання суші біля моря (намив території) і т.д. Все те, що тягне за собою зміну площі державної території.

Делись добром ;)