Політична карта світу

реферат

Розділ 3. Політична карта світу від стародавніх часів до великих географічних відкриттів (до кінця ХV ст.)

Найдавніші держави утворилися в окремих землеробських осередках біля великих рік (Східне Середземноморя, Месопотамія, Індія, Китай). Поступово простір державного життя народів розширюється. У пізньорабовласницький час сформувалася вже суцільна смуга держав у субтропіках Старого Світу (від Атлантичного до Тихого океанів), а в середньовіччі активне державотворення перекинулося також у помірну Європу.

Характерними рисами політичної карти світу середніх віків були: а) розєднаність світового простору, яка проявлялась на різних рівнях, -- між Старим Світом і невідомими для його мешканців Америкою, Австралією та Центральною і Південною Африкою; між окремими регіонами Старого Світу; між окремими культурами в межах одного регіону; між окремими осередками в межах однієї культури; б) крайня роздробленість у звязку з повним пануванням натурального господарства і низьким рівнем поділу праці, нестабільність внаслідок майже безперервних війн. У той же час наприкінці даної епохи сформувалися централізовані держави в Європі -- Франція, Англія, Іспанія та ін., в Азії -- Індія, Китай, Персія, Туреччина та ін.

Делись добром ;)