Політична карта світу

реферат

Розділ 4. Формування політичної карти світу в епоху розвитку і утвердження капіталістичного господарства (новий час, ХVI - початок XX ст.)

Уперше капіталістичні відносини зародилися в містах-державах Північної Італії в XIV-XV ст. Класичний їх розвиток відбувся в країнах Середньо-Західної Європи після здійснення буржуазних революцій (Голландія -- 1597 р., Англія -- 1642-1648 рр., Франція -- 1789-1794 рр.), а також у США з кінця XVIII ст. Особливу роль у розвитку капіталізму та його поширенні поза Європою відіграли Великі географічні відкриття -- морські подорожі європейців з кінця XV до середини XVII ст., які увінчались відкриттям і освоєнням Нового світу.

Політична карта світу в дану епоху формувалася під впливом двох протилежних тенденцій: а) територіальної експансії європейських країн в Азії, Африці, Америці, Австралії та Океанії, внаслідок чого утворилися колоніальні імперії (спочатку Португалії, Іспанії та Голландії, а далі Англії, Франції та інших держав); б) посилення національно-визвольного руху і утворення незалежних держав у Європі (Швеція, Нідерланди -- XVI ст., Греція, Сербія, Румунія -- XIX ст.), Америці (США -- 1776 р., країни Центральної і Південної Америки -- поч. XIX ст.). У результаті цього напередодні Першої світової війни (1914 р.) у світі існувало 57 суверенних країн, з яких більшість позаєвропейських (Китай, Персія, Сіам, Туреччина, Єгипет, країни Латинської Америки) були економічно і політично залежними від великих держав. Решта територій перебували у прямому колоніальному підпорядкуванні 14-х держав-метрополій (найбільшими імперіями стали Британська, Російська, Французька). Одночасно із закінченням територіального та економічного поділу світу між найбільшими державами відбулася «зміна лідерів»: у світовому промисловому виробництві Великобританія поступилася панівним становищем США, а в Європі -- також Німеччині. Завершується формування світового капіталістичного господарства, яке, за висловом І. Вітвера, з «європоцентричного» перетворилося на «двоцентричне».

Делись добром ;)