Порівняльна економіко-географічна характеристика Північно-Західного та Північно-Східного економічних районів

курсовая работа

4.8 Сільське господарство

Сільське господарство через природні умови (заболоченість) в Північно-Західному районі, як для України загалом, є досить низькою частка площ, зайнятих в сільськогосподарському виробництві - 66,3%. Відповідно, тут нижчою є частка рілля (64%) ніж в Україні в цілому, але вищою є частка пасовищ та сіножатей. У районі осушено до 700 тис. га перезволожених земель, особливо в північній частині. Діють осушувальні системи Цирська, Хмельницька, Стохідська, Стублівська, Іквівська.

Навідміну від Північно-Західного району, соціальні, економічні та природні умови Північно-Східного району зумовлюють розвиток високо інтенсивного сільського господарства. На сільськогосподарські угіддя тут припадає 78% загальної земельної площі. Всі області району характеризуються високим рівнем розвитку сільського господарства (обсяг валової продукції на жителя Полтавської обл., наприклад, майже на 50% перевищує середньо український показник). На район припадає понад 14% загальнодержавного валового збору зерна і виробництва мяса , 23,2% цукрових буряків. Головні галузі спеціалізації - вирощування зернових культур, цукрових буряків, соняшнику і молочно-мясне тваринництво. Навколо міст розвивається овочево-молочні господарства приміського типу [11].

Північно-Західний район вирізняється значним площами, зайнятими під технічні культури та картоплю - 240 тис. га в 2002р., що розосереджені по всій території Волинського соціально-економічного району (урожай в 2002р. складав 1918 тис. т, що становить понад 11% від його виробництва в країні). Посіви зернових культур зосереджено в південній частині району, які в структурі посівних площ займають все ж провідне місце (597 тис. га). В 2002р. їх валовий збір в районі складав 1149 тис. т, причому ця цифра тримається та приблизно однаковому рівні з 1996р. Поширені також посіви хмелю, а також овочівництво, садівництво та ягідництво.

На території району виділяються такі зони спеціалізації сільського господарства:

1) молочно-мясне скотарство, свинарство, льонарство з картоплярством;

2) мясо-молочне скотарство, свинарство, буряківництво;

3) овочево-молочне господарство приміського типу.

У тваринництві виділяється вирощування ВРХ ( в 2002р. - 334,8 тис. голів) та свиней - 67,8 тис. голів. Щоправда, показники товарної рентабельності цієї продукції суттєво відстають від пересічноукраїнських: так, середній удій молока в районі складає 1746 кг, в той час як в Україні він перевищує 2000 кг [7].

Що стосується Північно-Східного району, то важливе місце в сільському господарстві займає рослинництво. Основною зерновою культурою є озима пшениця. Висока питома вага технічних культур (12-14%). Найважливіші з них цукрові буряки і соняшник. Цукрові буряки вирощують на всій території району, а соняшники - переважно оа півдні і південному сході. У західній частині району сіють ефіроолійнф культури. Розвинуті садівництво та ягідництво.

Делись добром ;)