Порівняння Чорного та Червоного морів

курсовая работа

Вступ

Кожне море є унікальним природним явищем. Саме тому актуальність роботи полягає у дослідженні та виявлені основних закономірностей генезису, еволюції, географії, схематизації основних відмінностей Чорного та Червоного морів, які необхідні для розкриття та розуміння змісту поняття море.

Обєктом курсової роботи є Червоне і Чорне море.

Предметом дослідження курсової роботи виступають: генезис, фізичні властивості, звязки і процеси Червоного і Чорного морів.

Мета курсової роботи полягає у порівнянні генезису, клімату, геології, властивостей води, біоти Червоного і Чорного морів.

Гіпотеза дослідження полягає у різниці гідрологічних особливостей морів обумовленої географічним положенням а також генезисом та гідрологічним режимом.

Відповідно до мети, обєкта та предмета дослідження були намічені основні завдання:

- розглянути генезис морів;

- виявити основні особливості морів;

- дослідити рельєф, клімат, властивості води і біоту морів;

- відобразити сучасний екологічний стан морів.

Для вирішення задач курсової роботи та перевірки гіпотези використовувавалися такі методи:

літературний (аналіз літератури);

описовий;

статистичний (розробка бази даних);

аналізу і синтезу;

порівняльний (співставити характеристики морів);

складовий;

картографічний.

Делись добром ;)