Порівняння Чорного та Червоного морів

курсовая работа

Розділ III. Сучасний стан Червоного та Чорного морів

Узбережжя Чорного моря і басейн річок, що впадають в нього, є районами з високою антропогенною дією, щільно заселеними людиною ще з античних часів. Екологічний стан Чорного моря в цілому несприятливий.

Серед основних чинників, що порушують рівновагу в екологічній системі моря слід виділити:

Сильне забруднення впадаючих в морі річок, особливо стоками з полів, що містять мінеральні добрива, особливо нітрати та фосфати. Це спричиняє за собою евтрофікацію вод моря, а, як наслідок, бурхливе зростання фітопланктону («цвітіння» моря інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей), зменшення прозорості вод, загибель багатоклітинних водоростей;

Забруднення вод нафтою і нафтопродуктами (найзабрудненішими районами є західна частина моря, на яку доводиться найбільший обєм танкерних перевезень, а також акваторії портів). Як наслідок, це приводить до загибелі морських тварин, що потрапили в нафтові плями, а також забрудненню атмосфери за рахунок випаровування нафти і нафтопродуктів з поверхні води;

Забруднення моря відходами людської життєдіяльності злив неочищених або недостатньо очищених стічних вод;

Масовий вилов риби;

Заборонене, але повсюдно використовуване донне тралення, що знищує донні біоценози;

Зміна складу, зменшення кількості особин і мутація водного світу під впливом антропогенних чинників (зокрема заміна корінних видів природного світу екзотичними, такими, що зявляються в результаті дії людини). Так, наприклад, за оцінками фахівців з Одеського відділення ЮГНИРО, тільки за одне десятиліття (з 1976 по 1987 рік) поголівя чорноморської афаліни скоротилося з 56 тисяч до семи тисяч особин.

На думку фахівців екологічний стан Чорного моря за останнє десятиліття погіршав не дивлячись на зниження економічної активності у ряді причорноморських країн [14].

Тисячоліттями море і його узбережжя привертали мореплавців, мандрівників, любителів природи. В порівнянні з іншими відомими морськими районами вода в Чорному морі, менш солона, отчого купання тут приємніші, а гартуючі і лікувальні властивості її ті ж самі. Крім того, в морі відсутні приливи і відливи, немає хижаків і отруйних морських тварин, на побережжі переважають обширні піщані пляжі, прекрасні гірські і лісові прибережні ландшафти.

Природні, етнічні, культурно-історичні та інші особливості Чорноморья, порівняно високий ступінь розвитку курортно-туристської справи дають підставу сприймати побережжя моря як цілком особливу туристську зону.

За такими ознаками, як туристські ресурси, розвиток матеріально-технічної бази, число відвідинах, географічні, державні і адміністративні межі, чорноморську зону можна розділити на райони (мікрорайони), підрайони, мікрорайони і курорти. Доцільно виділити наступні туристични райони: болгарське Черноморье; румунське Черноморье; чотири райони в російських Черноморье: западночерноморский (Одессько-Ськадовській), кримський, северо-кавказский і південнокавказький; три райони в турецьких Черноморье: західний, центральний і східний. Ці райони знаходяться на різних стадіях туристського, освоєння - одні значно пішли вперед, в інших зроблені рішучі перші кроки, а в третіх тільки складені проекти розвитку. Відмічені тенденції, проте, показують, що могутній схід світового і європейського туризму [10].

Відносно Червоного моря джерелом забруднення виступають пластикові відходи. Є безліч свідоцтв про сміття, яке у відкриту скидають з катерів і поромів. Бедуїну складно зрозуміти, що викинутий їм пластик шкодить навколишньому їх середовищу. Поколіннями вони мали справу тільки з органікою, і така поведінка дотепер вважається нормою. Бедуїни до цього дня рибалять на території заповідників і виловлюють молюсків. У місцях інтенсивного дайвінгу корали пошкоджені підводниками.

Узбережжя Червоного моря є територією декількох держав. У північно-західній частині і на Синайском півострові до моря виходить Єгипет. Західний берег на протязі між 22 і 18° с. ш. належить Судану, а на ділянці від 18° до 12°40 с. ш.-Эфиопии. У вершині зат. Акаба невелика ділянка берега відноситься до Ізраїлю і Йорданії. Східний берег зат. Акаба і Червоного моря приблизно до 16°20 с. ш. належить Саудівській Аравії, а на решті частини східного побережжя моря розташована Йеменська Арабська республіка.

Населення всіх країн, прилеглих до Червоного моря, розміщено украй нерівномірно. Величезні простори усередині Аравійського півострова, Нубійської пустелі, Ефіопського нагіря, що протягнулися уподовж моря, мають дуже рідкісне постійне населення. На порівняно малонаселеному побережжі виділяються окремі економічні ареали, повязані в основному з діяльністю морських портів. Інші галузі морського господарства поки розвинені слабо. Проте в економіці прибережних країн, що розвиваються, роль Червоного моря зростає, і є реальні передумови для її розширення і поглиблення.

Серед сучасних напрямів використання берегів Червоного моря всього більшого значення набуває їх рекреаційне використання (наприклад в Йорданії курорт Акаба з прекрасними кораловими рифами). Тисячі людей в різних країнах світу відпочивають на цьому морі. У багатьох країнах рекреаційні ресурси берегової зони відмежовані. Це відноситься в першу чергу до країн, розташованих в приполярних районах. Число жителів таких країн, що потребують відпочинку і лікування біля берегів теплих морів, набагато перевершує можливості узбережжя в національних межах. Це спонукає до широкого розвитку іноземного туризму, до міжнародного "розділення" індустрії відпочинку.

На океанічний, в основному прибережно-морський, відпочинок тільки населення США витрачає щорічно близько 28 млрд. дол. Вже виходячи з цієї цифри видно, що витрати на прибережно-морський відпочинок приблизно в 10 разів перевищують доходи, що одержуються в береговій зоні від здобичі основної мінеральної сировини - вуглеводнів [21].

Делись добром ;)