Природні та рекреаційні ресурси Чилі

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність обраної теми полягає в тому, що останнім часом Чилі все більше привертає увагу як з боку туристів, так і з боку іммігрантів. Саме через це постає проблема оновлення застарілих даних та виокремлення особливостей соціально-культурного середовища країни.

Обєктом дослідження виступає країна Чилі, що має офіційну назву - Республіка Чилі (исп. Repъblica de Chile). Чилі - держава на південному заході Південної Америки, що займає довгу смугу землі між Тихим океаном і Андами. Предметом дослідження є рекреаційні ресурси країни Чилі.

Метою роботи є збір та систематизація інформація щодо наявних рекреаційних ресурсів та особливостей країни та її регіонів для подальшого використання в туристичних цілях.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- надати характеристику історичного нарису та закономірностей розвитку держави;

- проаналізувати наявні природні та біокультурні рекреаційні ресурси країни.

- охарактеризувати суспільно-історичні рекреаційні ресурси країні;

- проаналізувати регіональні особливості країни.

В інтересах дослідження була використана методика аналізу статистичної та довідкової інформації стосовно Чилі, проведено порівняльний аналіз особливостей розвитку регіонів країни.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було визначено специфіку розвитку країни через призму регіонального багатограння соціально-культурних та демографічних умов життя населення.

Практична значимість роботи полягає в тому. Що результати проведеного аналізу можуть бути використані з метою складання туристичних довідково-інформаційних буклетів.

Делись добром ;)