Природні та рекреаційні ресурси Чилі

курсовая работа

2.5 Екологічний стан території

Негативний вплив людської діяльності на довкілля став широко поширеним явищем. Забруднення атмосфери, виснаження водних ресурсів, ерозія грунтів, запустинювання - причина цих явищ полягає в розвитку «брудних» виробництв, відкритого видобутку корисних копалин, екстенсивному веденні землеробства і тваринництва. Лише останнім часом природоохоронним і екологічним проблемам в цьому регіоні стало приділятися більше уваги.

Делись добром ;)