Продуктивні сили Іраку

курсовая работа

3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Іраку

Щодо господарства будь-якої країни, то як відомо його поділяють на матеріальне виробництво та невиробничу сферу. Як відомо, до матеріального виробництва належать промисловість та сільське господарство.

Рис. 6. Виробництво основних видів промислової продукції в 2009 році, %

*Джерело №23 в списку літератури

У 2009 році в ряді провідних галузей промисловості Іраку складається в цілому сприятлива загальногосподарська конюнктура. Так виробництво основних видів промислової продукції цієї країни в 2009 році показана на рис. 6.

Продуктами переробки сирої нафти, що надходить на Іракські нафтопереробні заводи (НПЗ) є: бензин, газ, дизпаливо, мазут, моторні олії, бітум. На Іракських НПЗ виробляється 40 млн. л. бензину в день, що не дозволяє в повному обсязі задовольняти постійно зростаючий попит на це паливо. В цілому ж виробництво нафтопродуктів Іраку за період 2000-2004 років показано в таблиці 2

Таблиця 2

Виробництво нафтопродуктів в 2005-2009 роках, млн. л. у добу.

1.01.2005

1.01.2006

1.01.2007

1.01.2008

1.01.2009

Бензин

40,7

43

45,5

48,4

51,4

Газ

26,6

26,3

25,7

25,1

24,8

Дизпаливо

61,6

62,8

64,4

66,1

68

Мазут

27,6

26,7

26,2

26,3

26,9

*Джерело №20 в списку літератури

Для поступального розвитку нафтової і газової промисловості в Іраку, йому необхідні щорічні інвестиції в розмірі не менш 10 млрд. дол.

В цілому ж що стосується нафтогазової промисловості, то слід сказати, що розвідані запаси сирої нафти Іраку складають 90 мільярдів барелей, що робить його однієї з найбільших нафтовидобувних країн світу. Для всіх нафтових родовищ характерні висока продуктивність і низька собівартість видобутку. 65 діючих родовищ знаходяться на суші. Пробурено в цілому дві тисячі шпар. Ірак займає друге місце у світі (після Росії) по запасах газу. В даний час його розвідані і готові до розробки резерви складають 21 трильйон кубометрів, що перевищує 14% світових запасів.

Що стосується автомобілебудування то на сьогодні в Іраку нараховується 12 автозаводів. Самий великий з них "Ходро" у Багдаді. Будувався він, в основному, на засоби, виручені від продажу нафти, при сприянні німецької фірми "Мерседес-Бенц" (1962р.). У 1967 році по розробках Іракських автомобілебудівельників була випущена перша модель легкового "Пейкана". Потім зявилися різні вантажні, легкові, автобусні модифікації. У 1988 році компанія "Ходро" підписала угоду про партнерство з французьким концерном "Пежо-Ситроен", а в 1990 році в країні почали продавати перші "Пежо-405" Іракської зборки. У 1998 році випущено 25 тисяч автомобілів, 60% комплектуючих цієї машини поставляє Іракська сторона. У 1999 році запущена нова серія автомашин "Пежо-205". Передбачається, що зі стін заводу будуть виходити до 50 тисяч таких машин у рік. Але основним автомобілем заводу "Ходро" є "Пейкан". Колись еталоном для нього послужили деякі британські моделі. Зараз автомобіль цілком модернізований, 95 відсотків його комплектуючих деталей виробляється на місці. Компанія випускає до 500 машин у день. В 2000 році в Іраці було випущено 250 тисяч автомобілів. Керівник Організації розвитку і модернізації Іракської промисловості Акбар Торкан заявив, що в недалекому майбутньому щорічно з цехів автозаводів будуть виходити 500 тисяч машин, і тоді частка Іраку складе одну соту частину їхнього світового виробництва.

По виробленню електроенергії Ірак займає 31 місце у світі. Система енергопостачання Іраку являє собою мережу енергетичних районів, більшість з який обєднано в єдину енергосистему. Практично вся електроенергія в країні (90%) виробляється електростанціями регіональних енергетичних компаній, що мають статус неурядових організацій. У країні маються високовольтні лінії електропередач напругою (кв.) 400, 230, 132, 66, 63, 33, 20, 11, а також низьковольтна розподільна мережа напругою 220в. і 400в. Сумарні втрати електроенергії в передавальній і розподільній мережі Іраку вище загальноприйнятих стандартів і складають 15%. Загальна довжина ліній електропередач складала в 2009р. - 420 тис. км. Енергосистема Іраку звязана лініями електропередач з енергосистемами Туреччини, Азербайджану, Вірменії і Туркменії. За даними міністерства енергетики Іраку, у 2009р. установлена потужність електростанцій країни зросла на 1200мвт. і досягла 28000мвт., а вироблення електроенергії склало 120,1 млрд. квт/год, що на 3% більше, ніж у 2000р. 86% електроенергії вироблено тепловими електростанціями.

У хімічній промисловості Іраку спостерігається продовження конюнктурного пожвавлення. Обсяг виробництва в цій галузі в 2001 р., по оцінках економістів, був на 1,5% вище, ніж у 2000р. Особливо успішно в останні місяці розвивається сектор виробництва хімічних волокон (приріст на 8%).

Несприятлива ситуація складається в будівельній промисловості Іраку. В даний час загальногосподарська конюнктура в цій галузі істотно погіршилася в порівнянні з положенням восени 2008 року. Якщо в 2008 р. скорочення надходжень замовлень у будівельній промисловості країни склало 6,3% у порівнянні з тим же періодом минулого року, то в 2009 р. цей показник досяг уже 10%.

У легкій промисловості найбільше розвинутими галузями є текстильна і шкіряно-взуттєва. Текстильна промисловість цілком базується на власній сировині. Первинна переробка сировини тяжіє до її джерел. Кінцеві стадії виробництва (ткацтво, оздоба тканин) розміщуються в центрах споживання, головним чином у Тегерані. Розвинуті майже всі галузі текстильної промисловості: вовняна, бавовняна, лляна, а також виробництво штучних волокон.

Сільське господарство Іраку має високий рівень розвитку при порівняно невеликій питомій вазі у вартості валового внутрішнього продукту. Країна цілком задовольняє свої потреби в продовольстві. За даними міністерства сільського господарства Іраку, у 2009 р. в агровиробництві (від зайнятості в якій усе ще цілком частково залежить третина населення країни) було створено 26% ВНП і 29,2% ВВП.

Приблизно 40% посівних площ складають зрошувані угіддя, з яких одержують основну частку сільськогосподарської продукції. Вода для поливу надходить з різних джерел, включаючи глибокі колодязі, водоймища, створені на ріках Карачай, Сефидруд, Диз і Карун, струмки. Велика частина посівних площ відведена під зернові - пшеницю, ячмінь і рис. Пшениця і ячмінь вирощуються головним чином на богарних (неполивних) землях у західних і північних областях країни, а рис - на зрошуваних полях на узбережжі Каспійського моря.

Провідною товарною культурою є бавовник, цукровий буряк, олійні культури і тютюн. Динаміку виробництва основних с/г продуктів наведено в табл. 3., рис. 7.

Таблиця 3

Динаміка вартісних обсягів виробництва продукції АПК, млрд..дол

Роки

Продукція рослинництва, млрд.дол

Продукція тваринництва, млрд.дол

Харчова промисловість (напівфакбрикати та гот. вироби з с/г сировини)

Разом

2005

5,3

3,7

4,3

13,3

2006

6,1

4,2

4,9

15,2

2007

6,2

4,3

5,0

15,5

2008

6,1

4,2

5,0

15,3

2009

6,2

4,3

5,0

15,5

Рис. 7. Структура виробництва продукції АПК, % (2009 рік)

*Джерело №20 в списку літератури

Із середини 1960-х років, у звязку з ростом потреб міського населення, важливе значення мають фрукти, горіхи, овочі (картопля, цибуля й ін.), дині й інші культури. В Іраку виробляється багато пряностей (шафран, кмин), культивуються коренеплоди (лакричник), лікарські рослини, що йдуть в основному на експорт. В цілому ж в таблиці 3 показано зміни обсягів виробництва валової продукції с/г Іраку.

Отже, з таблиці видно, що в цілому на протязі 5 років обсяг виробництва продукції АПК коливається в межах 13-15 млрд. дол., при цьому найбільший обсяг цієї продукції був у 2007 році, а найменший в 2005 році.

Важливе значення у розвитку економіки Іраку відіграє транспорт. Основні перевезення здійснюються залізничним (5 тис. км), автомобільним (65 тис. км, з яких 22,5 тис. км з твердим покриттям) і трубопровідним. В цілому ж основні всі залізничні шляхи, автомагістралі, трубопроводи показані на картосхемі №1.

Досить добре розвинена в Іракі сфера обслуговування, зокрема торгівля. Основні показники сфери обслуговування відображає таблиця 4. Також в даній таблиці, для порівняння наведені дані сусідньої Саудівської Аравії, яка разом з Іраком є найбільш розвиненими країнами Південно-Західної Азії.

Таблиця 4

Характеристика сфери обслуговування Іраку та Саудівської Аравії, 2009р

Показники

Саудівська Аравія

Ірак

Магазини та супермаркети, кількість

1076

406

Робочі місця

13.159.279

2.147.988

Споживання, млн. дол.

23.410.838

9.488.529

Додана вартість, брутто, в млн. дол.

24.722.859

10.414.151

Вартість продуктів харчування, в млн. дол.

42.133.697

27.862.680

Супермаркети, обсяги продажу, млн. дол.

158.592

84.390,0

Супермаркети, обсяги продажу на кв. м, тис.. дол.

600

393

Торгове центри, обсяги продажу, млн. дол.

2.415,5

835,6

*Джерело №20 в списку літератури

Отже, в сфері обслуговування в цілому Ірак дещо поступається Саудівській Аравії, проте це впершу чергу викликано тим, що в Іраку проживає менше населення.

Отже, розвиток господарського комплексу країни характеризується позитивною динамікою, не беручі до уваги вплив кризи 08-09 рр. Ірак - аграрно-індустріальна країна. Має значні запаси нафти, природного газу, сірки, фосфатів. Доходи від експорту нафти - основа економічного розвитку країни і здійснення соціально-економічних перетворень. Високорозвинуті такі галузі промисловості, як нафтовидобувна, нафтопереробна, газова, цементна, металургійна, електроенергетика, машинобудування та ін. В обробній промисловості велика увага приділяється розвитку імпортозамінних та експортоорієнтованих виробництв. Є завод з виробництва двигунів, азотних добрив, сільськогосподарських машин, а також електротехнічний і металургійний заводи, фабрика з виробництва пальт, кустарні промисли. У сільському господарстві переважає екстенсивне землеробство. Головні продовольчі культури - пшениця, ячмінь, рис, овочі, цитрусові, тютюн, бавовна. Розводять велику рогату худобу, овець, кіз. У країні ведуться роботи з іригації та механізації сільськогосподарського виробництва, а також створення великих агропромислових комплексів.

Делись добром ;)