Продуктивні сили Іраку

курсовая работа

6. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил Іраку

Перспективна політика Іракської влади визначає такі напрями роботи, які забезпечили б сталий розвиток країни. Передусім -- це якість життя, основними складовими якої є забезпечення Іракців житлом, гідною оплатою праці, пенсіями, стипендіями, а також організація ефективного соціального захисту вразливих верств населення.

З урахуванням перспектив розвитку економіки Іраку, узятого курсу на прискорену газифікацію ряду регіонів, задач по використанню екологічно чистих джерел енергії, а також з метою одержання додаткових валютних надходжень, керівництво Іраку приділяє увагу розвитку газової промисловості країни. Велике значення придається питанням перекладу обєктів енергетики, підприємств промисловості і транспортних засобів зі споживання нафтопродуктів на використання газового палива.

Міністерством нафти Іраку передбачено виділення в 2004р. 4 млрд. дол. на реалізацію проектів по перекладу на споживання газу обєктів промисловості, муніципалітетів, сільської місцевості, автомобілів, підприємство з виробництва нафтопродуктів і зрідженого газу з природного газу.

До стратегічно важливих задач розвитку газової промисловості Іраку керівництво країни відносить розвідку і розробку газових родовищ у прикордонних із сусідніми державами районах.

Найважливішим напрямком політики Іраку в газовій області є вихід на зовнішні газові ринки в сусідніх країнах, таких як Туреччина, Пакистан, Індія, Вірменія, Азербайджан, а після насичення цих ринків - експорт газу в країни Європи і Південно-Східної Азії. Першочерговою задачею для Іраку в цьому напрямку є рішення проблеми з постачаннями газу в Туреччину. Дана країна є ємним ринком для газу, а також вигідним шляхом для транзиту Іракського газу в Європу.

Перспективним є проведення Іракським керівництвом заходів по структурному реформуванню нафтової галузі країни. Ці заходи включають: децентралізацію керування галуззю; реформу системи керування і підвищення ефективності роботи підрозділів; приватизацію ряду структур і компаній, що входять у систему міністерства нафти.

Подальший розвиток Іраку як фінансового й економічного центру значною мірою залежить від інвестиційної діяльності. Одним із головних напрямів інвестування є інвестиції, що вкладаються в основний капітал або капітальні вкладення.

В перспективах Іраку є те, що незважаючи на економічну кризу, в плані інвестицій до неї продовжують позитивно ставитися Сполучені Штат Америки, частка яких складає 31,92%, Іспанія обсяг інвестицій якої становить 28,5%, а також Франція, Італія, Великобританія, Японія і Німеччина.

До можливої перспективи Іраку також можна віднести і те, що диктуючи свої умови при продажі нафти чи газу, аби залучити додаткові кошти до бюджету, уряд країни в подальшому може підвищив ціни на дану продукцію.

У найближчій перспективі для забезпечення ефективного розвитку господарського комплексу необхідно здійснити реструктуризацію промислового комплексу, орієнтовану на ресурсозберігаючі й екологічно безпечні технології, стимулювання прискореного розвитку наукоємних галузей, зростання рівня та умов життя населення на основі збільшення кількості робочих місць, підвищення оплати праці, розвитку галузей соціальної сфери, забезпечення позитивних демографічних тенденцій.

В цілому ж варто зазначити, що на сьогодні основною причиною, яка заважає розвитку продуктивних сил Іраку, є політична нестабільність в країні та наявність різних конфліктів в середині країни та з сусідніми країнами.

Делись добром ;)