Регіональна економіка сільського господарства України

курсовая работа

1 Продукція сільського господарства України (1990, 1995, 1996, 1997-2005) (діаграми)

Рис.1.1 - Територіальна спеціалізація сільського

господарства України [10]

Рис.1.2. - Динаміка виробництва продукції сільського господарства України [16]

Рис.1.3 - Динаміка виробництва окремих видів продукції сільського господарства України

(тваринництво) [16]

Рис.1.4 - Динаміка виробництва окремих видів продукції сільського господарства України

(рослинництво) [16]

Рис.1.5 - Динаміка темпів росту продукції сільського господарства України [16]

Стан сільського господарства у січні-вересні 2007 року ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ //Державний комітет статистики України Статистичний бюлетень за січень-лютий 2007 року // 2007, Вих. № 13/1-18/6, http://www.ukrstat.gov.ua

Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-вересень п.р. проти відповідного періоду 2006р. скоротився на 5,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 6,4%, у господарствах населення - на 4,4%, що обумовлено зменшенням виробництва продукції рослинництва, особливо зернових культур.

Рослинництво. За 9 місяців п.р. обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. скоротився на 8,9%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 14,1%, у господарствах населення - на 5,7%.

Хід збирання врожаю станом на 1 жовтня 2007р. характеризується такими даними (у порівнянні з 2 жовтня 2006р.):

"right">Таблиця 1.1

Хід збирання врожаю 2007 року

Валовий збір

Зібрана площа

Урожайність

тис.т

2007р. до 2006р.

тис.га

2007р. до 2006р.

ц

з 1 га

2007р. (+, -)

до 2006р.

+, --

у %

+, --

у %

Зернові та зернобобові культури (вкл. кукурудзу)1

25454,9

-4893,7

83,9

12060,6

-598,7

95,3

21,1

-2,9

у тому числі

пшениця (озима та яра)2

14532,1

150,7

101,0

5927,6

552,3

110,3

24,5

-2,3

кукурудза на зерно

2636,8

1481,8

228,3

686,4

363,2

212,4

38,4

2,7

просо

78,7

-45,4

63,5

74,6

-26,5

73,8

10,5

-1,8

гречка

194,0

-53,6

78,3

237,1

-69,7

77,3

8,2

0,1

Рис

56,4

22,4

166,0

10,4

4,0

162,5

54,1

1,5

Соняшник1

2680,9

-612,9

81,4

2014,8

-201,5

90,9

13,3

-1,6

Цукрові буряки (фабричні)

3745,3

-3148,6

54,3

126,4

-124,0

50,5

296

21

Картопля

18908,5

-289,9

98,5

1427,3

-17,9

98,8

132

-1

Овочі відкритого ґрунту

4783,4

-788,1

85,9

354,1

1,7

100,5

135

-23

Плоди та ягоди

1055,5

221,9

126,6

147,9

3,5

102,4

71,3

13,5

На початок жовтня п.р. виробництво зернових культур (включаючи кукурудзу) склало 25,5 млн.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 16% менше порівняно з початком жовтня 2006р., в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 19,5 млн.т (на 15% менше), господарствами населення - 6,0 млн.т (на 19% менше).

Аграрними підприємствами зібрано 2,1 млн.т насіння соняшнику при середній урожайності 14,0 ц з 1 га (торік - відповідно 2,6 млн.т та 15,0 ц); цукрових буряків - 3,5 млн.т, що на 42% менше проти минулорічного (при зростанні урожайності до 303 ц з 1 га проти 280 ц - торік, зібрані площі майже вдвічі менші, ніж на початок жовтня 2006р.).

З урахуванням трансформації посівних площ на початок жовтня п.р. аграрним підприємствам (крім малих) залишалося зібрати 1,6% площ зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), що підлягають до збирання (на початок жовтня 2006р. - 1,5%), кукурудзи на зерно - 74,7% (90,7%), соняшнику - 42,6% (42,9%), цукрових буряків (фабричних) - 76,7% (67,1% - торік).

Озимі на зерно і зелений корм (крім ріпаку) під урожай 2008 року аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 3,94 млн.га (99,6% минулорічного рівня), з яких 3,87 млн.га (98,2%) - посіви на зерно.

Тваринництво. У січні-вересні 2007р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2006р. зріс на 0,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 5,4%, а в господарствах населення - скоротився на 2,5%.

Зростання загального виробництва мяса відбулося за рахунок збільшення обсягу реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських підприємствах (на 23%). У структурі їхньої реалізації частка птиці становила 53% (у 2006р. - 54%), великої рогатої худоби - 23% (26%), свиней - 23% (21%). У той же час, відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій склало 100% (торік - 109%).

"right">Таблиця 1.2

Виробництво основних видів продукції тваринництва

Усі категорії

господарств

Аграрні

підприємства

Господарства

населення

Частка

населення, %

січень-вересень

2007р.

у % до

січня-вересня 2006р.

січень-вересень

2007р.

у % до

січня-вересня 2006р.

січень-вересень

2007р.

у % до

січня-вересня 2006р.

січень-вересень

2006р.

січень-вересень

2007р.

Мясо3, тис.т

1871,6

109,8

910,0

122,9

961,6

99,6

56,6

51,4

Молоко, тис.т

9719,4

92,8

1758,6

87,8

7960,8

94,0

80,9

81,9

Яйця, млн.шт.

10972,3

98,1

5513,9

97,8

5458,4

98,3

49,6

49,7

За 9 місяців п.р. проти відповідного періоду 2006р. аграрні підприємства зменшили продаж населенню молодняку свиней - на 150 тис. голів (на 17%), птиці - на 4,6 млн. голів (на 9,5%), а великої рогатої худоби - збільшили на 9,6 тис. голів (на 4%).

За розрахунками, на 1 жовтня 2007р. загальне поголівя великої рогатої худоби склало 6,4 млн. голів (на 8% менше, ніж на 1 жовтня 2006р.), у т.ч. корів - 3,3 млн. (на 9% менше); більше було свиней - 8,3 млн. (на 2%); залишилася практично на минуло-річному рівні чисельність птиці всіх видів (196,7 млн.) та овець і кіз (1,9 млн. голів).

Станом на 1 жовтня п.р. в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 3,1 млн.т кормових одиниць, що на 19% менше, ніж на відповідну дату 2006р., у т.ч. концентрованих - 1,1 млн.т к.од. (на 15% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 7,5 ц к.од. кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих - по 2,6 ц к.од. (на 1 жовтня 2006р. - відповідно 8,9 ц та 3,0 ц к.од.).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-вересень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зменшився на 3%, у т.ч. продукції рослинництва - на 14%, проте обсяг продукції тваринництва збільшився на 11%. Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-вересень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. зросли на 29%, у т.ч. на продукцію рослинництва на 53%, тваринництва - на 9%.

"right">Таблиця 1.3

Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами

у січні-вересні 2007 року

Обсяг реалізованої

продукції

Середня ціна реалізації

Довідково:

вересень 2007р.

тис.т

у % до

січня-вересня 2006р.

грн. за т (тис.шт.)

у % до

січня-вересня 2006р.

грн. за т (тис.шт.)

у % до серпня 2007р.

Зернові культури

8349,1

73,7

806,2

162,1

924,0

106,5

у т. ч. пшениця

4877,3

82,0

760,0

148,9

862,3

107,2

Насіння соняшнику

1508,2

124,7

1566,7

159,6

1989,0

113,4

Цукрові буряки

949,3

47,3

152,3

84,4

152,3

125,0

Худоба та птиця

(у живій вазі)

910,0

122,0

6165,6

95,6

7536,2

107,5

у тому числі

велика рогата худоба

231,0

114,2

5472,5

101,0

6111,1

100,7

свині

201,8

135,2

7273,3

83,7

9213,1

103,3

птиця

472,6

121,2

6051,7

98,5

7607,3

112,9

Молоко та молочні продукти

1424,5

89,2

1512,2

148,7

1777,1

112,9

Яйця, млн.шт.

4766,6

98,2

233,1

130,0

311,0

121,0

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За 9 місяців п.р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства надійшло 534 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 29% більше, ніж за 9 місяців 2006р., та 4,6 млн.т молока (на 5% більше). Крім того, переробними підприємствами перероблено 414 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 24% більше, ніж торік). Частка господарств населення у загальному обсязі закупленої переробними підприємствами худоби та птиці порівняно з минулорічним періодом зросла з 37,8% до 38,9%, молока - з 60,6% до 63,9%.

Наявність зерна. Станом на 1 жовтня 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 14,2 млн.т зерна (на 5% більше проти 1 жовтня 2006р.), у т.ч. 8,4 млн.т пшениці (на 15% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 7,2 млн.т зерна (на рівні минулорічного), у т.ч. 4,1 млн.т пшениці (на 20% більше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,0 млн.т зерна, у т.ч. зернозберігаючі - 4,7 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні-вересні п.р. становила 822 грн. за т, з них на пшеницю - 792 грн. за т (торік - відповідно 534 грн. та 551 грн. за т).

Делись добром ;)