Регіональна економіка сільського господарства України

курсовая работа

Список використаної літератури

1. Борух, Віра Онисимівна. Економічна статистика: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.О. Борух, Р.В. Алямкін. - К.: Ліра-К, 2006. - 316 с

2. ЕКОНОМІКА ЧЕРНІГІВЩИНИ за січень-вересень 2007 року //Повідомлення Головного управління статистики у Чернігівській області, http://www.chernigivstat.gov.ua

3. ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2006 рік // ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, http://uprstat.kharkov.ukrtel.net

4. ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ Дніпропетровської області за 2006 рік // ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У Дніпропетровській області

5. Коваль Я. В. Регіональна економіка: Навч. посібник/ Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко. - К.: Професіонал, 2005. - 268 с

6. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяль-ності за січень-вересень 2007 року // Експрес-випуск Державного комітету статистики України від 26.10.2007р. № 267р

7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ //Державний комітет статистики України Статистичний бюлетень за січень-лютий 2007 року // 2007, Вих. № 13/1-18/6, http://www.ukrstat.gov.ua

8. Рей Мортон, Кевін Шарп, Богдан Хомяк, Наталія Степанець, Олександр Муляр, Наталя Олешко - Cільське господарство України (довідник інвестора) // Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/АМР США), 2004, : http://www.bizpro.org.ua

9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник./За ред. проф. Качана Є.П. - К.: ВД “Юридична книга”, 2001.

10. Розміщення продуктивних сил: Підручник./ За ред. Ковалевського В.В., Михайлик О.Л., Семенова В.Ф. - К.: “Знання”, 1998.

11. Соціально-економічна географія України: Підручник./ За ред. акад. Шаблія О.І. - Львів.: “Світ”, 2000.

12. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник/ Д.М. Стеченко. - К.: Вікар, 2006. - 396 с

13. Статистичний щорічник України за 2005 рік/ Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2006. - 575 с

14. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Процай. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 327 с

15. Чекотовский Е.В. Основи статистики сільського господарства.- К.: КНЕУ, 2001.- 432 с.

16. http://www.ukrstat.gov.ua - Офіційний інтернет-сайт Державного комітету статистики України

17. http://www.minagro.kiev.ua - Офіційний інтернет-сайт Міністерства агропромислової політики України

18. http://www.uga-port.org.ua - Офіційний інтернет-сайт Зернової асоціації України

Делись добром ;)