Регіональний господарський комплекс, його галузева та територіальна структура

реферат

Вступ

регіональний комплекс галузь промисловий

Розвиток національної економіки супроводжується поглибленням суспільного поділу праці і спеціалізації діяльності. Процеси спеціалізації потребують координації діяльності і формування звязків між різними галузями і виробництвами. Це призводить до більш тісного поєднання економічних субєктів і створення господарського комплексу.

Основними чинниками утворення комплексів і їх територіальної організації є види ресурсів.

До основних факторів формування господарського комплексу відносять:

1. економіко-географічне положення країни;

2. природно-ресурсний потенціал;

3. трудово-ресурсний потенціал;

4. історію розвитку та рівень господарського засвоєння території.

Делись добром ;)