Рекреаційні ресурси поліської частини Рівненської області

дипломная работа

1.1.3 Природні рекреаційні ресурси

Як зазначалось, до загальних природних рекреаційних ресурсів відносяться кліматичні ресурси, ліси, акваторії морів ріки та озера, рибальські та мисливські угіддя.

Клімат є одним з провідних ресурсів, що зумовлює просторову організацію відпочинку. Сприятлива дія клімату на здоровя людини важлива для організації усіх видів рекреаційної діяльності, тому потрібно визначити, поряд з біокліматичними показниками, класифікацію сприятливих типів погод та періодів для організації різних видів рекреаційних занять. Кліматичні ресурси визначають вальну комфортність території, її придатність для лікування і відпочинку. Серед основних кліматичних особливостей, що визначають її комфортність - температурний режим, кількість сонячних днів на рік, вологість, атмосферний тиск, режим вітрів.

Найбільший вплив клімату виявляється через реакцію людини на погоду, тобто на комплекс геофізичних елементів (освітленість, тривалість світлової частини доби, сумарна сонячна та ультрафіолетова радіація, прозорість повітря) і метеорологічних елементів (температура повітря, його вологість, швидкість вітру, хмарність і т. і.).

Звичайно, що при різних видах сезонної рекреаційної діяльності, а також при кліматотерапії, оцінка ступені сприятливості однієї і тієї ж погоди для організму людини неоднакова.

Класифікації погод згідно з рекреаційної придатності присвячено досить багато праць, де використані різні підходи. Зокрема П. Царфіс розробив класифікацію погод по 8-ми класах комфортності, І. Кондор провів фізіологічно-кліматичну типізацію погод холодної та теплої пори року залежно від швидкості вітру, температури повітря при певній теплоізоляції одягу та вивчив взаємозвязок між температурою шкіри людини, її фізіологічним станом та типом погоди. Б. Айзенштат описав радіаційний вплив різноманітних обєктів на тепловий стан людини. Проводилися дослідження впливу на стан людини добових змін атмосферного тиску, коливань температури. Таким чином було визначено показники сприятливих кліматичних умов для рекреаційних цілей, основні параметри яких наведено в таблиці

Таблиця 1.1.

Параметри оптимальних кліматичних умов[39]

Показники

При використанні в період:

Літній

зимовий

Середньодобова температура повітря, ° С:

при v = 0 - 1 м/сек

при v = 2 - 3 м/сек

при v = 4 - 5 м/сек

+15-+20

+15-+23

+20 - 26

0 - -25

0--15

0--10

Швидкість вітру, м/сек

до 5

до 5

Час отримання оптимальної дози УФР, хв.

20 40

-

Період геліотерапії, днів

105-120

Тривалість купально-пляжного періоду, днів

60 -90

-

Товщина снігового покриву, см

-

10-40

Тривалість періоду для занять зимовими видами спорту, днів

-

45 - 60

Важливою складовою рекреації, оздоровлення і лікування є лісові ресурси. Вважають, що хвороби людини на 80% обумовлені якістю навколишнього природного середовища. Ліси роблять природне середовище здоровим і придатним для життя. Лікувально-оздоровча функція значною мірою залежить від фітонцидності лісу, тобто його здатності здійснювати бактерицидну, фунгіцидну дію. Фітонциди сосни звичайної, дуба червоного, ялиці білої, модрини європейської, крушини ламкої вбивають збудників туберкульозу, кишкової палички; ялиці -- коклюшну паличку, збудників дизентерії та черевного тифу; берези і тополі -- зменшують кількість мікробів золотистого стафілококу. Ступінь фітонцидності досягає максимуму у весняно-літній період (цвітіння та активний ріст рослин) і знижується до осені та залежить від породи.

З точки зору рекреаційного лісовикористання найважливішими характеристиками є лісистість, породний склад, бонітет, різноманітність ландшафтів, рослинного покриву, його ярусність, фітонцидність, естетичність пейзажів, частота їх змінюваності, заболоченість територій, рельєф, наявність грибних і ягідних місць, водойм, транспортна та пішохідна доступність, наявність елементів рекреаційного благоустрою, медико-географічні особливості району[14].

Традиційно для відпочинку також використовуються такі природні обєкти як озера і ріки. їх береги і пляжі - центри територіальних рекреаційних систем.

При організації водних видів відпочинку висуваються високі вимоги до якості води, дна, пляжної смуги та естетичних властивостей оточуючого середовища. Обмеження деяких видів рекреаційного водовикористання викликається природними чинниками - підвищеною кольоровістю чи мутністю води, що перешкоджає масовому купанню, обмежує можливість підводного плавання і мисливства.

Таким чином, основними видами рекреаційної діяльності, де використовуються водні ресурси є водний туризм і спорт, загальнооздоровчий відпочинок (купально-пляжний), рибалка, водолікування, відтворення фізичних га духовних сил людини.

Для рекреації значну цінність мають ландшафти, які відзначаються оздоровчими чи пізнавальними властивостями, включаючи рельєф, мальовничі краєвиди, печери.

Особливе місце займають природно заповідні території та обєкти. Це заповідники та заказники різних форм та напрямів заповідання, національні природні парки, дендропарки, цінні природні обєкти, памятки природи місцевою значення, памятки садово-паркової культури. Рекреаційна діяльність допускається тільки в місцях і тому обсязі, який гарантує збереження цінних природних комплексів.

Делись добром ;)