Рельєф урбанізованих територій Скибових Карпат у межах Турківського району

дипломная работа

1.3 Ґрунти, рослинний покрив

Бурі лісові ґрунти (буроземи) - панівний тип ґрунтів гірсько-карпатських районів області. Утворились вони під ялиновими і буковими лісами на продуктах вивітрювання корінних порід (пісковиків, глинистих і зрідка мергелистих сланців) так званого карпатського флішу.

Зовнішні ознаки і властивості цих ґрунтів досить різні і залежать від характеру грунтоутворюючої породи, умов залягання за рельєфом, висоти над рівнем моря, природної рослинності та ступеня окультурення. На вододілах і крутих схилах, де буроземи утворилися на грубощебенистому елювії Карпатського флішу, вони неглибокі ( профіль менше 40-50 см), малогумусовані, грубощебнисті і неоднаково змиті. На спадистих і пологих схилах з суглинковим делювієм поширені більш глибокі і більш гумусовані малощебенисті буроземи. На терасах і заплавах гірських річок, а також на давно обезлісених масивах, де в сучасний період ґрунтоутворення відбувається під пологом травянистої рослинності, буроземи більш гумусовані, ніж під лісом, в звязку з чим їх називають дерново-буроземними грунтами. Більшість зайнятої ними площі обробляється. Загальною особливістю буроземних ґрунтів є їх висока кислотність, наявність рухомого алюмінію і незадовільний режим фосфорного живлення. Найбільше це стосується неокультурених грунтів на високих місцевостях. Буроземні ґрунти найбільш кислі і бідні на доступні для рослин фосфати під пасовищами і сіножатями, менше на періодично розорюваних землях і найменш за систематично і давно розорюваних землях. Найменш кислими і найбільш родючими є здавна розорювані дерново-буроземні та бурі лісові грунти річкових заплав і давніх терас нижнього поясу гір.

Структура ґрунтового покриву змінюється як у широтному, так і у вертикальному напрямах. У гірській зоні переважають бурі лісові ґрунти. Ґрунтовий покрив досить одноманітний. Це зумовлено помірним кліматом, значною водопроникністю ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід, наявністю лісової рослинності [ геренчук].

Формування флори і рослинного покриву як рівнинних, так і гірських районів Львівської області повязане з льодовиковим і післяльодовиковим часом. У формуванні флори Львівщини брали участь північні та південно-сх

Делись добром ;)