Рельєф урбанізованих територій Скибових Карпат у межах Турківського району

дипломная работа

2.4 Геоморфологічні процеси

Як свідчать дослідження сучасних екзогенних процесів, проведені УкрЗахідгеологією наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст., для Скибової зони Карпат є характерною підвищена селенебезпека, широке розповсюдження обвальноосипних процесів, значне розповсюдження зсувів течії і ковзання. На схилах долин водотоків широко розвинені прируслові обвали, крупні скельні відслонення корінних порід. Знижена денудаційна стабільність корінної основи, низькі фільтраційні властивості глинистих грунтів зумовлюють інтенсивний площинний змив і яркову ерозію на схсилах.

У Кросненській зоні повсюдне поширення тонкоритмічного олігоценового флішу з підвищеним вмістом глинистих різновидностей порід і підвищеною тріщинуватістю сприяє інтенсивному розвитку процесів вивітрювання з утворенням потужних (5-12 м) елювіальних, елювіально-делювіальних і делювіальних покривних чохлів. Широко розповсюджені ерозійні процеси - площинний змив, яркова і руслова ерозія. У прируслових частинах всюди відмічаються опливини в делювіальному чохлі, зсуви. Переважають зсуви ковзання з потужністю зсувних мас до 35 м. На древньозсувних схилах часто зустрічаються зсуви течії другого порядку. Основним постачальником твердої складової сельових потоків є тонко-, середньоритмічний олігоценовий фліш і пухкі делювіальні утворення.

На території Турківського району зсуви мають досить нерівномірне розповсюдження і характеризуються приуроченістю до схилів долин р. Стрий і Дністер. Загальна кількість зсувів - 185; загальна площа таксону - 1219,2 км2 , загальна площа зсувів - 42,11 км2 , ступінь ураженості території - 3,45%; зсуви зміщення: стабілізованих - 7, площа - 1,44 км2 ; тимчасово стабілізовані -1, площа - 0,29 км2 ; зсуви ковзання: стабілізовані - 12, площа - 2,37 км2, тимчасово стабілізовані -16, площа - 4,55 км2; зсуви течії: стабілізовані - 92, площа - 20,16 км2, тимчасово стабілізовані -57, площа -13,31 км2 [ ]. Схили долини р. Стрий відносять до зон помірного інженерного ризику в межах населених пунктів Нижнє Висоцьке, Яблунів, Мельничне, Лосинець. Тут відмічені численні зсувні ділянки, які проявилися у відкладах палеогену і знаходяться на даний момент в стадії довготривалої стабілізації. Потенційну загрозу ці зсуви складають для лінійних обєктів (дороги, лінії електропередач), а також, в окремих випадках, для житлових будинків при інтенсивному зволоженні порід або надмірної підрізки нижньої частини схилу. Незначна за розмірами ділянка помірного ризику розвитку зсувів виявлена на північний захід від смт. Турка (Турка Середня). Тут закартографовані тимчасово стабілізовані зсуви невеликих розмірів і відмічена відсутність зсувоутворюючих факторів. Поодинокі зсуви мають розвиток в межах схилів долини р. Стрий в с Верхнє Висоцьке та Верхнє Гусине. Разом з тим, реальної загрози обєктам народного господарства ці зсуви не представляють. В стадії стабілізації без передумов реальної загрози населенню і обєктам знаходяться незначні за розмірами зсуви в межах сіл Лімна та Вовче [ звіт].

Делись добром ;)