Розміщення продуктивних сил Волинської області

курсовая работа

Вступ

Як свідчить досвід, за останні роки відбулися істотні зміни в структурі господарства регіонів України, які підняли на рівні областей і територіально-господарських районів складний комплекс проблем розвитку і розміщення продуктивних сил. На тлі масштабних структурних зрушень, які в трансформаційному періоді охопили всі території країни відбуваються проблемні процеси відродження й розвитку національного виробництва.

  • Обєктом даної курсової роботи є Розміщення продуктивних сил Волинської області.
  • Мета курсової роботи: аналіз суспільно-географічного положення Волинської області, природних умов і ресурсів, демографічної ситуації, розселення населення, трудових ресурсів; аналіз господарства і його територіальної структури, звязків суспільно-географічного району; аналіз розвитку господарства Волинської області, соціальної сфери (зокрема, науково-освітноьої, культурної) й відповідно визначення її.
  • Предмет курсової роботи - дослідження просторової організації продуктивних сил Волинської області: природоресурсний і трудоресурсний потенціал, територіальна система господарювання, галузеві комплекси.
  • Виконання курсової роботи дасть змогу визначити сучасні проблеми та перспективні напрями соціально-економічного розвитку і розробити методи удосконалення розміщення продуктивних сил області.

    У ході процесу виконання курсової роботи було використано статистичні методи, методи порівняння, методи аналізу, картографії, літературний метод, тощо.

    Делись добром ;)